Nieuws

Over AEB
13 oktober 2020

Kleine bunkerbrand

Kleine bunkerbrand

Vannacht is er korte tijd brand geweest in de afvalbunker van AEB. Rond 2.30 constateerde de operator vuur in de afvalbunker. Vanwege de rookontwikkeling heeft AEB de brandweer laten komen. De brand is uiteindelijk geblust door de medewerkers van AEB zelf. De brandweer heeft het doven van de brand in de gaten gehouden en heeft om 4 uur ’s nachts sein brand meester gegeven.

 

Brand is een bekend fenomeen bij afvalverwerkingsbedrijven. Afval kan gaan broeien en daardoor een enkele keer ontvlammen. AEB is erop ingericht dit soort branden weer te doven.

 

De precieze oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. 

 

De brand heeft geen schade aangericht en er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Gerelateerde artikelen