Technologie

Het verwerkingsproces

In de keten van het duurzaam verwerken van afval ziet ons proces er als volgt uit:

  • Elke dag brengen ongeveer 500 vrachtwagens verschillende afvalstromen naar ons toe.
  • Een deel van het afval gaat naar de nascheidingsinstallatie en daar worden zoveel mogelijk grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik.
  • De afvalstromen die overblijven gaan naar de verbrandingsinstallaties. Daar worden ze gebruikt als brandstof om met een zo hoog mogelijke rendement energie op te wekken. Die energie wordt gebruikt voor verwarming van huizen en bedrijven en een deel wordt omgezet in electriciteit.
  • Uit de rookgassen en bodemassen halen we nog zoveel mogelijk grondstoffen terug.

 

Een overzicht van onze installaties en projecten

Verbrandingslijnen

Verbrandingslijnen

AEB heeft zes verbrandingslijnen in gebruik voor het opwekken van energie uit afval. Vier ervan liggen in de Afval Energie Centrale (AEC). Deze lijnen zijn actief sinds 1993 en ze hebben een gezamenlijke capaciteit voor het verwerken van 850.000 ton afval per jaar. De twee modernste lijnen liggen in de Hoog Rendements Centrale (HRC). AEB ontwikkelde de HRC om de output van energie en grondstoffen te optimaliseren. Onze HRC levert met 30% het hoogste energetische rendement en realiseert het meeste hergebruik van materialen. Daarnaast heeft de HRC een zeer krachtige rookgasreiniging, die is ontworpen met als doel de laagst mogelijke emissies te bereiken.

Scheidingsinstallatie

Scheidingsinstallatie

In 2017 is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik genomen voor het grootschalig nascheiden van huishoudelijk afval. Hier winnen we zeven soorten grondstofstromen terug voor recycling. Elke dag leveren onze partnergemeenten 900 ton door hen ingezameld afval aan voor scheiding. De komende jaren zetten we concrete stappen om nog meer grondstoffen terug te winnen.

Bio energiecentrale

Bio energiecentrale

AEB heeft in 2020 in het Westelijk Havengebied van Amsterdam een duurzame energiecentrale gebouwd die draait op biomassa, laagwaardig Nederlands resthout. Met de centrale kan AEB het tweevoudige aan duurzame warmtecapaciteit bieden aan het warmtenet van de stad. Deze biomassa-energiecentrale zorgt voor dat er minder fossiele brandstoffen hoeven worden ingezet voor verwarming, dat scheelt circa 67.000 ton vermeden CO2 per jaar. De AEB Bio-energiecentrale zet per jaar tot 110.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar duurzame energie voor Amsterdam.

Stoomlevering

Stoomlevering

Begin 2019 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor stoomlevering. Het gaat om stoom die vanuit installaties van AEB aan omliggende bedrijven kan worden geleverd. Deze stoom is voor omliggende procesindustrie een duurzamer en goedkoper alternatief dan gebruik van fossiel aardgas.

CO2-afvang en transport

CO2-afvang en transport

AEB wil CO2 afvangen uit de rookgassen van de installaties en deze opslaan in lege gasvelden op de Noordzee. In totaal zo’n 500 kton. Zo kan AEB een groot deel van zijn fossiele CO2 reduceren. De plannen voor de afvanginstallatie en de opslag hebben inmiddels subsidie gekregen van de Rijksoverheid. Naar verwachten zal begin 2028 de afvang en opslag van de CO2 operationeel zijn.