Downloads

Corporate Governance

Op 1 januari 2014 is de dienst Afval Energie Bedrijf verzelfstandigd in AEB Holding N.V. waarvan de aandelen 100% in eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. De handelsnaam is AEB Amsterdam.

 

Privacyverklaring