Nieuws

Over AEB
9 oktober 2020

AEB blij met stap richting verkoop

AEB blij met stap richting verkoop

AEB Amsterdam is klaar voor de verkoop. Dat blijkt uit een brief die het college van B&W van de gemeente Amsterdam vandaag aan de gemeenteraad gestuurd heeft. De directie van AEB is blij met deze ontwikkeling, die past bij de de verbeterde financiële en onderhoudstechnische situatie van het bedrijf.

 

Amsterdam neemt het aandeel over van AEB in Westpoort Warmte, het stadsverwarmingsnetwerk. Dit past binnen het streven om te concentreren op de kerntaak. Dankzij deze transactie kan AEB een deel van haar schulden aflossen en beschikt het bedrijf over een buffer voor de komende periode.

 

Zwarte cijfers

Een andere positieve ontwikkeling  voor AEB is dat het bedrijf verwacht zwarte cijfers te schrijven over boekjaar 2020. Na een aanvankelijke terugval door de uitbraak van COVID-19, is het aanbod van afval inmiddels weer op peil. Daarnaast kan AEB, net als alle ondernemingen in Nederland, aanspraak maken op de gespreide terugbetalingsregeling die de Belastingdienst hanteert voor door corona opgeschorte belastingen. De banken hebben hun versoepeling van de leningsvoorwaarden, zoals overeengekomen op 1 juli jongstleden, opnieuw bevestigd.

 

AEB verkeert in rustiger financieel vaarwater. Daarom kan het bedrijf afzien van de extra steun van de gemeente Amsterdam. Deze steun lag ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Een aangepast herstructureringsplan is inmiddels naar Brussel gestuurd.

 

“Dit bijgestelde plan bevestigt de opgaande lijn waarin we ons bevinden,” zegt algemeen directeur Paul Dirix. “We staan er veel beter voor dan in de zomer van 2019. We zijn klaar voor de verkoop.”

 

In control

AEB Amsterdam blijft de komende tijd werken aan het verder verbeteren van de technische staat van de installaties en het versterken van de interne processen. “Daarmee zijn we inmiddels ver gevorderd,” zegt Dirix.  Dit wordt bevestigd door onder andere de technische analyse van een ingenieursbureau dat de installaties doorgelicht heeft in het kader van de vendor due diligence.  Dirix: “Zij stellen onafhankelijk vast dat we “in control” zijn. Als er onverhoopt iets misgaat, kunnen we dit veilig oplossen. Dat is een markant verschil met de situatie rond het besluit de lijnen stil te leggen, medio 2019.”

 

Het ingenieursbureau constateerde eveneens dat het moreel onder medewerkers van AEB flink gestegen is. Volgens Dirix  zien de collega’s de komende tijd met vertrouwen tegemoet. “Afvalverwerking is en blijft in de eerste plaats mensenwerk. In en om de installaties werken veel mensen elke dag keihard voor AEB én voor de stad. Dat hebben ze de afgelopen anderhalf jaar fantastisch gedaan, zeker gezien de omstandigheden. Ik heb grote waardering voor al hun inzet.”

 

Dirix bedankt het College van B&W en al haar medewerkers en adviseurs. “Ik zie het als een blijk van vertrouwen dat Amsterdam deze koers vasthoudt.”

Gerelateerde artikelen