Missie en visie

Wat zien we?

Daar waar 10 jaar geleden het verbranden van afval de norm was, zien we nu een groeiend maatschappelijk en politiek besef dat we meer moeten en kunnen doen om de waarde van ons afval beter te benutten. Van een zo efficiënt mogelijke eindverwerking naar een zo hoogwaardig mogelijke benutting van de waarde van ons afval. Anders gezegd: we zijn ervan overtuigd dat de grondstoffen die ons afval rijk is, steeds belangrijker worden ten opzichte van de energie die we eruit kunnen halen.

Daar waar 10 jaar geleden het verbranden van afval de norm was, zien we nu een groeiend maatschappelijk en politiek besef dat we meer moeten en kunnen doen om de waarde van ons afval beter te benutten. Van een zo efficiënt mogelijke eindverwerking naar een zo hoogwaardig mogelijke benutting van de waarde van ons afval. Anders gezegd: we zijn ervan overtuigd dat de grondstoffen die ons afval rijk is, steeds belangrijker worden ten opzichte van de energie die we eruit kunnen halen.

Wat is onze opdracht?

AEB heeft een rol te spelen in de transitie naar een circulaire (grondstoffen-) economie. De enorme hoeveelheid afval waarmee wij dagelijks te maken hebben in combinatie met onze gunstige geografische ligging, maakt dat we deze transitie op grote schaal kunnen voeden. Dit vraagt dus wel een andere rol dan hoofdzakelijk die van afvalverbrander en energieleverancier.

 

Hoe doen we dat?

Om naar maximale waarde uit afval toe te werken, vertalen we onze opdracht naar drie pijlers die gezamenlijk onze strategie tot en met 2030 vormen:

Pijler 1 | Meer grondstoffen uit afval

We willen veel meer (en het liefst alles) uit afval halen. We investeren in onze sorteercapaciteit en mogelijk in opwerking en recycling. We willen dit niet alleen doen. We zoeken strategische samenwerkingen met partners om dit samen vorm te geven.

Pijler 2 | AVI in de luwte

Onze zaken op orde hebben en houden. Dat wat niet als grondstof kan worden gebruikt, verwerken wij zo efficiënt en schoon mogelijk (onder meer met het plan voor het afvangen van onze CO2). We zoeken naar rust en stabiliteit. We minimaliseren (de impact van) incidenten en we creëren de (financiële) ruimte om te investeren in de transitie die we door willen maken.

Pijler 3 | Energie: maximaal en optimaal benut

We halen zoveel mogelijk energie (waarde) uit wat we toch moeten verbranden en zetten dit op elk moment zo hoogwaardig mogelijk in. Dat betekent een maximale en geoptimaliseerde mix van energiestromen die uit onze AVI komt, die tegemoet komt aan de energiebehoefte die er op dat moment is.

 

Om ons goed te kunnen richten op deze drie pijlers moet aan twee randvoorwaarden zijn voldaan:

Randvoorwaarde A | Het veiligheidsniveau moet op orde zijn en blijven

De basisvoorwaarde voor werken aan onze maatschappelijke rol is veiligheid. Dit gaat over de fysieke veiligheid van onze medewerkers, maar ook die van chauffeurs, klanten en bezoekers. Er is daarvoor een Meerjarenplan Veiligheid geschreven om de acties op het gebied van veiligheid te beheersen. In dat plan wordt voorzien in extra aandacht voor een breed scala aan veiligheidsonderwerpen.

Randvoorwaarde B | Organisatie klaar voor nieuwe strategische koers

Voor elke strategie is een stabiele organisatie randvoorwaardelijk, maar een koerswijziging vraagt om meer. AEB wil een goede werkgever en een professioneel bedrijf zijn. Ingrediënten daarvoor zijn medewerkers perspectief geven, het behouden van waardevolle werknemers, en kennis- en expertiseontwikkeling.

Alles weten van onze strategie? Download ons strategisch plan.