Missie en visie

Wat zien we?

We zien in de toekomst een veranderende stroom van restafval. Afval dat, ontdaan van zoveel mogelijk grondstoffen, nog het hoogste rendement oplevert bij verbranding. Bij het verbranden zien we kansen voor het hergebruiken of opslaan van de vrijgekomen CO2. De energie die we opwekken zetten we om in elektriciteit en in duurzame warmte.

We zien in de toekomst een veranderende stroom van restafval. Afval dat, ontdaan van zoveel mogelijk grondstoffen, nog het hoogste rendement oplevert bij verbranding. Bij het verbranden zien we kansen voor het hergebruiken of opslaan van de vrijgekomen CO2. De energie die we opwekken zetten we om in elektriciteit en in duurzame warmte.

Wat is onze opdracht?

AEB verwerkt restafval van gemeenten en bedrijven. Uit het afval halen we zo veel mogelijk waardevolle materialen. Wat overblijft verbranden wij efficiënt en daarmee leveren we elektriciteit en warmte voor steeds meer huishoudens en bedrijven. Op die manier speelt AEB een belangrijke rol in de duurzaamheidsambities van Amsterdam en de gemeenten om ons heen.

 

Hoe doen we dat?

Om in onze opdracht te slagen werken we samen met partners continue aan een zo efficiënt mogelijk proces om afvalstromen te verwerken en energie tot optimale waarde te laten komen. Wij zoeken altijd naar betere en duurzamere manieren om het afval te verwerken en energie op te wekken.