Nieuws

Innovatie
15 juli 2020

Eerste warmte uit Bio-energiecentrale naar huishoudens in Amsterdam

Eerste warmte uit Bio-energiecentrale naar huishoudens in Amsterdam

De nieuwe Bio-energiecentrale van AEB Amsterdam levert vanaf 15 juli de eerste warmte aan het stadswarmtenetwerk van Amsterdam. Deze state of the art centrale, waarvan de bouw reeds begon in 2018, draait bijna op volle toeren. Hiermee krijgen straks ongeveer 30.000 huishoudens warmte geleverd uit laagwaardig houtafval, waarmee zij bijvoorbeeld warm kunnen douchen en ‘s winters de verwarming kunnen aanzetten.

 

Met de Bio-energiecentrale draagt AEB Amsterdam bij aan de klimaatdoelen van Nederland. Over tien jaar, in 2030, committeert Nederland zich aan ruim 50 procent minder CO2-uitstoot om opwarming van de aarde af te remmen. Biomassa speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. De centrale biedt voor de komende 12 jaar een tussenoplossing in de transitie naar een volledige alternatieve energieopwekking. Volgens het meest recente rapport van de Sociaal-Economische Raad blijven bio-grondstoffen een essentiële rol spelen in die overgang. 

 

De Bio-energiecentrale zet per jaar tot 100.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar duurzame energie voor Amsterdam. Het gaat om hout dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassing zoals papierproductie of houtverwerking. De takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten zijn afkomstig van landschapsbeheer en houtbewerkers binnen de Nederlandse landsgrenzen. Deze garantie is contractueel vastgelegd in de afspraken met de leveranciers. De Bio-energiecentrale controleert met een speciaal analyse-apparaat de kwaliteit van het laagwaardige afvalhout.

 

Begin juni van dit jaar draaide de centrale proef en blies voor het eerst stoom af. De installatie is de testfase goed doorgekomen. Over een paar dagen draait de Bio-energiecentrale 24 uur per dag, waarbij vanaf september ook elektriciteit wordt opgewekt. Die wordt geleverd aan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.    

Gerelateerde artikelen