Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO-duurzaamheid-werkt-voor-uw-gemeente

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in de missie van AEB: ‘Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost AEB blijvend afvalvraagstukken op’. Ons doel is samen met partners verantwoord afvalvraagstukken oplossen door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval.

Internationale richtlijn MVO

De internationale richtlijn ISO 26000 fungeert als leidraad voor ons beleid op het gebied MVO. Elk MVO thema is belangrijk maar de voor AEB drie meest relevante thema’s zijn: Milieu, Arbeidsomstandigheden en Betrokkenheid en ontwikkeling van de maatschappij. We monitoren ons beleid in dialoog met diverse interne en externe belanghebbenden (stakeholders). Zo nodig scherpen we ons MVO-beleid aan.

 MVO-thema's

Milieu

De zorg voor het milieu is vanzelfsprekend voor AEB. De emissies naar de lucht blijven onder de wet- en regelgeving en milieuvergunning. AEB zet op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke wijze verschillende soorten afval om in energie en grondstoffen. Hierbij wordt (netto) de uitstoot van CO2 vermeden.

Arbeidsomstandigheden

De industriële processen bij AEB brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Bij AEB staat veiligheid voorop, voor onze medewerkers, voor bezoekers en voor de omgeving. Ons doel is om van AEB een ongevalsvrij bedrijf te maken.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

AEB speelt als duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf een belangrijke maatschappelijke rol. We leveren een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid, onder meer door het beschikbaar stellen van banen in het Regionaal Sorteer Centrum (RSC). Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een reguliere baan in de sector.

Lees hier het verhaal van een medewerker van het RSC.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl