Nieuws

Innovatie
22 juni 2017

CO2 is een bruikbare grondstof

CO2 is een bruikbare grondstof

AEB Amsterdam is een duurzaam grondstoffenbedrijf. We zijn partner in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken, doordat we steeds meer grondstoffen terugwinnen en maximaal energie weten op te wekken uit het resterende afval. Deze visie hebben wij ook voor CO2; wij zien CO2 uit onze processen als grondstof die we opnieuw kunnen inzetten.

CO2-afvangst en opslag (Carbon Capture & Storage - CCS) is een maatschappelijk brede discussie, die ver van het speelveld van AEB verwijderd is en wat ons betreft thuishoort in Den Haag. AEB ziet echter wél nut in het effectief inzetten van de afvangst van  CO2 als grondstof (Carbon Capture & Usage –CCU). Verder vinden we het heel belangrijk dat er een concrete vraag uit de markt ligt voor onze CO2.

 

Concrete vraag

Die concrete vraag naar CO2 heeft Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Tuinders gebruiken CO2 om de planten in de kassen beter te laten groeien. Het LTO-verduurzamingsproject Glaskracht zet in op verduurzaming van de kassen. Glaskracht werkt samen met het ministerie van Economische Zaken aan de CO2-emissiereductie in de glastuinbouw met het innovatie- en actieprogramma ‘Kas als Energiebron’. Om aardgasgebruik succesvol terug te dringen zijn twee factoren van groot belang:

  1. De aanwezigheid van een andere externe warmtebron, zoal aardwarmte, biomassa en restwarmte;
  2. De levering van extra externe CO2. Glastuinders gebruiken nu aardgas als CO2-bron. Met het wegvallen van aardgas in de kassen moet die hoeveelheid CO2 worden aangevuld.

 

LTO Glaskracht heeft berekend dat de komende jaren door deze ontwikkelingen een totale vraag naar CO2 ontstaat van circa 1 Mton in West-Nederland.

 

AEB: “samenwerken met tuinders en OCAP”

Wat AEB betreft ligt het voor de hand samen te werken met OCAP (de netbeheerder van de CO2-distributieleiding, die loopt van Pernis tot aan de Amsterdamse haven) en met tuinders in Aalsmeer , zowel vanwege de ligging (AEB en Aalsmeer zijn snel op elkaar aan te sluiten met de OCAP-leiding); de leveringszekerheid, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de CO2 die AEB kan leveren. Ook kunnen we andere tuinders bedienen die aan het OCAP-netwerk liggen en die nog geen CO2 van OCAP krijgen. AEB Amsterdam onderzoekt samen met LTO Glaskracht en OCAP of  CO2 uit de AEB-installatie kan worden teruggewonnen, gereinigd en via de OCAP-leiding als distributiekanaal kan worden geleverd aan de tuinders.

 

Rol overheid

De overheid is zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling om op korte termijn grote stappen te kunnen maken om tegen zo laag mogelijke kosten de klimaatdoelstellingen te halen. Investeringen in CO2 zijn op dit moment echter nog niet rendabel. Maar dit geldt voor veel CO2-reducerende opties zoals bijvoorbeeld zon en wind. De overheid heeft hiervoor echter subsidieregelingen beschikbaar gesteld.  

 

Wij zijn dan ook zeer tevreden met het feit dat de overheid in deze fase betrokken is bij dit initiatief.

 

CCU-project van groot belang

AEB weet dat CO2-levering aan de tuinbouw niet direct zorgt voor definitieve vastlegging van CO2, omdat de CO2 die wordt opgenomen door planten uiteindelijk weer vrijkomt. Maar door CO2-levering wordt wel CO2-emissiereductie gerealiseerd omdat het de aardgasstook vermindert en het een voorwaarde is om aardwarmte, biomassa en restwarmte toe te passen. CO2 vanuit AEB is bovendien voor 63% van biogene afkomst.

 

Al met al is dit Carbon Capture & Usage-project van groot belang voor AEB omdat:

  1. AEB verduurzaming van de regio zeer hoog in het vaandel heeft staan;
  2. Er een directe CO2-reductie plaatsvindt door de vermindering van de aardgasstook bij tuinders;
  3. Er veel technologische innovaties plaatsvinden om CO2 als grondstof te gebruiken in producten. Ook AEB is hier mee bezig. Deze nieuwe ontwikkeling zorgt ervoor dat CO2 beschikbaar is voor deze innovaties.
Gerelateerde artikelen