Nieuws

Innovatie
1 december 2015

Bio-aromaten uit GFT Afval grondstof voor industrie

Bio-aromaten uit GFT Afval grondstof voor industrie

Jaarlijks produceren Nederlandse huishoudens gezamenlijk bijna 5 miljoen ton huishoudelijk restafval. AEB Amsterdam heeft samen met haar partners Biorizon, TNO, Attero, Orgaworld, Havenbedrijf Amsterdam en de Vereniging Afvalbedrijven in het Waste2Aromatics project onderzocht hoe de koolhydraten (suikers), die in afvalstromen aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van biobased aromaten. Die worden gebruikt als grondstof voor onder andere chemicaliën en plastics.

Het onderzoek was een succes: de gekozen technologieën bleken zeer efficiënt te zijn om de in het afval aanwezige suikers naar bruikbare bouwstenen om te zetten. En - niet onbelangrijk - de business cases die zijn doorgerekend, laten een positief beeld zien. Genoeg stof én animo voor een vervolgproject, dat op dit moment wordt uitgewerkt.

 

Samenwerking in innovatie

Sietse Agema en Evert Lichtenbelt zijn vanuit AEB betrokken bij het project. ‘Er zijn veel kansen in de biobased economy’, vertelt Agema. ‘Om te kunnen blijven innoveren is samenwerking cruciaal. We hebben de handen ineengeslagen. Aromaten zijn immers alom aanwezig. Maar liefst veertig procent van alle chemicaliën, coatings en plastics zijn aromatisch van aard. De chemische industrie staat te springen om bio-aromaten. Die vormen  een duurzaam alternatief voor de huidige aromaten uit aardolie. Het gebruik van bio-aromaten vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot.’

 

Mooie resultaten

De innovatie is nog pril, maar heeft in de eerste onderzoeksfase al tot mooie resultaten geleid.  In het laboratorium lukt het om furanen, een halffabricaat voor de productie van bio-aromaten uit organisch afval te maken. De koolhydraten (suikers) worden hiervoor als bouwsteen gebruikt. Het halffabricaat kunnen afvalbedrijven dan leveren aan de chemische industrie. Met de meest veelbelovende stromen is de afgelopen maanden geëxperimenteerd. ‘De businesscases die zijn doorgerekend, laten een positief beeld zien’, vertelt Agema. ‘Deze ontwikkeling past goed in de ambitie van AEB om zich te verder te ontwikkelen tot een grondstoffen en energiebedrijf.’

 

Evert Lichtenbelt: ‘Wij proberen zo veel mogelijk waarde toe te voegen aan reststromen. State of the art is nu vergisten en energie terugwinnen uit deze reststroom. Met deze stap weten we meer waarde toe te voegen door een duurzame grondstof voor chemicaliën uit afval terug te winnen. Een mooie bouwsteen in de cascadering van de biobased economie.’

 

Lees hier het bericht van Biorizon over het Waste2Aromatics project.

Gerelateerde artikelen