Nieuws

Innovatie
29 maart 2017

AEB participeert in pilot Power to Protein

 AEB participeert in pilot Power to Protein

Eiwitten van hoge kwaliteit produceren met grondstoffen uit afvalwater. Dat is de inzet van een uniek innovatief project dat door verschillende overheden en commerciële bedrijven wordt onderzocht. In het kader van “Power to Protein” werd de Pilot Installatie op 29 maart geopend op de waterzuivering van Vechtstromen in Enschede.

Power to Protein Pilot Installatie

Het concept Power to Protein biedt de mogelijkheid om van grondstoffen uit afvalwater eiwit te maken die geschikt zijn voor diervoeding en wellicht voor menselijke consumptie. Ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide vormen de grondstoffen die door bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit. De natte fractie van zuiveringsslib, dat waterschappen steeds meer vergisten, bevat een forse hoeveelheid ammoniak, die zo nuttig wordt aangewend. Kooldioxide wordt gewonnen uit het biogas, dat bij de vergisting vrijkomt. Waterstof en zuurstof kunnen via elektrolyse van water worden geproduceerd uit hernieuwbare zonne- of windenergie. Hieraan ontleent het project ook zijn naam: Power to Protein.

 

Samenwerking

De pilot is een samenwerking van diverse overheden en commerciële bedrijven. Avecom, AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Waternet werken nauw samen om hier een succes van te maken. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het programma TKI Watertechnologie van het Ministerie van Economische Zaken.

Gerelateerde artikelen