Nieuws

Innovatie
1 oktober 2015

Afvalconferentie 2015 over de transitie naar een circulaire economie

Afvalconferentie 2015 over de transitie naar een circulaire economie

Op 1 oktober organiseren de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Afvalconferentie 2015. Centraal thema van deze Afvalconferentie is de transitie naar een circulaire economie.

Hoe gaan we de circulaire economie met elkaar realiseren? Wat kan en doet de afval- en recyclingsector in dit proces? Welke partijen in de keten spelen hierbij een rol en waarom is samenwerking in de keten zo belangrijk? Deze en vele andere aspecten komen aan bod tijdens presentaties, debatten en sessies. 

 

Jaap Pranger (financieel directeur AEB Amsterdam en voorzitter van de Afdeling Energie uit Afval van de Vereniging Afvalbedrijven (VA)) leidt de sessie ‘De Toekomst van Afvalverbranding in Nederland’. De afval- en recyclingindustrie, waar afvalverbranding deel van uitmaakt, verkeert in een dynamische overgangsperiode, namelijk de transitie naar een circulaire economie.

 

Het is daarom wenselijk om een duidelijke visie te ontwikkelen over de toekomst van afvalverbranding in Nederland die de sector voldoende houvast biedt. Onderdeel van de visie is niet alleen de vraag hoe afvalverbrandingsinstallaties (AVIs) passen in (de transitie naar) een circulaire en klimaat neutrale economie, hoe om te gaan met de toenemende restcapaciteit en import van buitenlands afval, emissie van broeikasgassen en luchtverontreiniging en energieproductie, maar ook wat de rol van de overheid is om de transitie in de goede banen te leiden en de sector te ondersteunen.

Gerelateerde artikelen