Nieuws

Duurzaam
5 september 2017

AEB’s duurzame elektriciteit gecertificeerd met Better Biomass-certificaat

AEB’s duurzame elektriciteit gecertificeerd met Better Biomass-certificaat

AEB Amsterdam heeft het Better Biomass-certificaat behaald. Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat de door ons geproduceerde elektriciteit voldoet aan de internationale duurzaamheidscriteria, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2009/28/EG). Dit certificaat is zeer waardevol voor AEB omdat de door ons geproduceerde duurzame energie wederom is goedgekeurd door een internationaal onafhankelijk systeem. Het certificaat is voor (potentiële) afnemers van belang omdat het aantoont dat de door AEB geproduceerde elektriciteit voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria.

AEB is Better Biomass gecertificeerd voor geproduceerde elektriciteit uit het biogene gehalte uit huishoudelijk (en bedrijfs-) afval.

 

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).  

 

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). 

Gerelateerde artikelen