Nieuws

Over AEB
31 januari 2014

Wethouder van Es bezoekt Westpoort Werkt

Wethouder van Es bezoekt Westpoort Werkt

Op vrijdag 24 januari bracht wethouder mevrouw Van Es een werkbezoek aan AEB om het te hebben over de toekomst van 'Westpoort Werkt'.

 

Samen met vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging ORAM en medewerkers van de Dienst Werk en Inkomen, het WerkgeversServicePunt Groot-Amsterdam (WSP) en het Stedelijk Bureau Social Return kreeg de wethouder een rondleiding langs een bijzonder onderdeel van de organisatie: de hal waarin AEB samenwerkt met Stichting Milieuwerk en WSP aan het project ‘Westpoort Werkt’. 

 

Het bezoek draaide om twee onderdelen: het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen bij het verzelfstandigde AEB Amsterdam op het gebied van circulaire economie en de toekomstige visie en praktische invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 

Westpoort Werkt

Om in de grote vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten in het gebied Westpoort te kunnen voorzien, heeft AEB in samenwerking met Milieuwerk en het WSP in februari 2013 het project “Westpoort Werkt” opgezet. Binnen dit project voeren deelnemers aanvankelijk een half jaar werkzaamheden bij het RSC uit om werkervaring, scholing en arbeidsgewenning op te kunnen doen. Wanneer een traject van maximaal een jaar succesvol is doorlopen wordt een arbeidsovereenkomst door Milieuwerk aangeboden.

 

De resultaten van 2013 overtreffen de vooraf bepaalde doelstellingen van het project: er zijn 41 trajecten gestart, 28 afgesloten en 16 deelnemers met grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben een baan gekregen bij Milieuwerk. Deze nieuwe werknemers worden vervolgens ingezet op verschillende afdelingen bij AEB. Deze innovatieve manier van werken wordt het “Circulaire Arbeidsproces” genoemd.

 

Tijdens het werkbezoek heeft de wethouder uitgebreid kennis genomen van de laatste ontwikkelingen binnen AEB Amsterdam en het werkgelegenheidsproject “Westpoort Werkt” Om de resultaten binnen dit samenwerkingsverband op te kunnen schalen, hebben de betrokken partijen uitgesproken om het project uit te breiden en verder vorm te geven. Dit project zal dan ook verdere voortgang vinden onder naam “Westpoort Werkt 2.0”. 

 

Westpoort Werkt 2.0

De belangrijkste pijlers van het project “Westpoort Werkt 2.0”:

 

Om de huidige partners te versterken bij het behalen van deze doelstellingen is het Stedelijk Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam binnen het samenwerkingsverband aangesloten. Hierbij wordt invulling gegeven aan de ambitie om Social Return een duurzamer en breder karakter te geven (social return 2.0). Dit past ook bij de Focus 2014 van Stedelijk Bureau Social Return, het WSP en partners, waarin social return steeds meer als middel wordt ingezet om naast het creëren van werk voor Amsterdammers, ook ketenpartners aan elkaar te verbinden en netwerken te ontsluiten (lees meer hierover op de website van Bureau Social Return).

 

De rol van Bureau Social Return zal zich binnen “Westpoort Werkt 2.0” richten op onder andere het ondersteunen van AEB Amsterdam bij het geven van invulling aan social returnambities en het inzetten en toeleiden van het eigen social return netwerk en andere leveranciers van de gemeente Amsterdam richting het project “Westpoort Werkt 2.0”. 

 

Zie ook de artikelen op de website van de gemeente Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/social-return/social-return/sr-nieuws/westpoort-werkt-2-0/

 

En op de website van het WerkgeversServicePunt Groot-Amsterdam: http://www.wspgrootamsterdam.nl/2014/01/wethouder-andree-van-es-start-westpoort-werkt-2-0/

Gerelateerde artikelen