Nieuws

Over AEB
1 januari 2014

De verzelfstandiging: wat betekent dit voor onze contractpartijen?

De verzelfstandiging: wat betekent dit voor onze contractpartijen?

AEB Amsterdam is vanaf 1 januari 2014 geen onderdeel meer van de gemeente Amsterdam. Vanaf dat moment wordt de gemeente Amsterdam de enige aandeelhouder. Onder de handelsnaam AEB Amsterdam is AEB Exploitatie B.V. formeel uw contractuele tegenpartij.

Met de verzelfstandiging per 1 januari 2014 is ook een aantal gegevens veranderd: 

Wij verzoeken u vriendelijk om deze gegevens in uw administratie aan te passen. De overige gegevens zoals onze adres-, postbus-, bankgegevens en contactpersonen blijven ongewijzigd.

 

Voor leveranciers en andere partijen waarmee het Afval Energie Bedrijf een overeenkomst heeft gesloten, geldt dat de overeenkomsten worden overgedragen aan AEB Exploitatie B.V. AEB Exploitatie B.V. neemt alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) op zich. Aan de inhoud van de overeenkomsten verandert dus niets.

 

AEB Amsterdam gaat er zonder tegenbericht van uit, dat onze contractpartijen met de hiervoor genoemde overdracht van de met u gesloten overeenkomst(en) akkoord zijn en voor zoveel nodig daaraan hun medewerking verlenen.

Gerelateerde artikelen