Nieuws

Over AEB
20 december 2013

Verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf per 1 januari 2014

Verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf per 1 januari 2014

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) verzelfstandigt per 1 januari 2014. Wethouder Carolien Gehrels (Bedrijven en Deelnemingen) en de directie van AEB hebben vandaag de overeenkomst getekend. Verzelfstandiging verstevigt de positie van het bedrijf en biedt de mogelijkheid om zich succesvol te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf.

 

Duurzame energie en herwinbare grondstoffen

Verzelfstandiging verbetert de kansen van AEB om concurrerend te opereren op de afvalmarkt om zo een financieel gezonde toekomst veilig te stellen. Ook biedt het AEB meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van afvalverwerker tot producent van duurzame energie en herwinbare grondstoffen. Hiermee kan AEB inspelen op de veranderende marktomstandigheden en bijdragen aan de ambities van de regio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid.

 

Duurzame samenwerking

In de transitie naar een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf zoekt AEB ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partners. Zo hebben onlangs Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB de handen ineen geslagen voor een structurele samenwerking in duurzame innovatie projecten op het gebied van grondstoffen, energie en water. En er wordt al langere tijd met Nuon samengewerkt in de joint venture Westpoort Warmte (WPW). WPW levert warmte aan ruim 12.500 woningen in Amsterdam en ongeveer 85 bedrijven in het Westelijk Havengebied.

 

Deze samenwerkingsprojecten dragen bij aan een groene metropoolregio, goed voor het klimaat en voor de economie in de regio. Hierdoor worden duurzame ondernemingen gestimuleerd zich in de regio te vestigen en worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.

Gerelateerde artikelen