Nieuws

Duurzaam
19 oktober 2015

Warmte AEB Amsterdam gebruikt voor zwembaden

Warmte AEB Amsterdam gebruikt voor zwembaden

Het Noorderparkbad in Amsterdam wordt binnenkort verwarmd door de warmte die vrijkomt bij het verbranden van huisvuil. Het groeiende aantal woningen en bedrijven dat gebruik maakt van stadswarmte in Amsterdam, past in de ambitie van de stad om uiteindelijk uit te komen op 230.000 aangesloten adressen. Op dit moment worden 20.000 woningen verwarmd met de warmte van AEB.

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij AEB Amsterdam. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Daarnaast zijn er nog kleinere bronnen op het systeem aangesloten en komen er in de toekomst nieuwe, duurzame bronnen bij.

 

Het water in het Noorderparkbad is net zo warm als in andere zwembaden – en even helder van kleur. Maar toch wordt het zwembad een stuk groener dan het oude Florabad. Doordat het Noorderparkbad wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk zijn de verwarming en warmwatervoorziening CO2-vriendelijk. Want het benutten van restwarmte vermindert de lokale CO2-uitstoot met vijftig tot honderd procent. 

 

Restenergie

Het Noorderparkbad heeft gekozen voor aansluiting op het stadswarmtenet omdat de opvolger van het Florabad het gebouw en de energievoorziening goedkoper en duurzamer wilde maken. De stadswarmte bleek een logische keuze. Bij de verbranding van afval van huishoudens en bedrijven bij AEB komt restenergie vrij. Dat krijgt een nuttige bestemming als warmtebron.

 

Noorderwarmte

Inmiddels heeft AEB Amsterdam, samen met Nuon in de Joint Venture Westpoort Warmte (WPW), ook flink geïnvesteerd in de aanleg van een warmtetransportleiding naar Amsterdam Noord: ‘Noorderwarmte’. De leiding is nodig om de bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van restwarmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens aangesloten zijn op het stadswarmte netwerk. WPW heeft op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten.

 

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van de “Agenda Duurzaamheid”, die recent door de gemeenteraad is aangenomen. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen. Een kilometerslange leiding vervoert de warmte naar Amsterdam-Noord, waar woningen en/of bedrijfsgebouwen gebruik maken van stadswarmte voor verwarming en warm tapwater.

 

Lees hier het bericht van de gemeente Amsterdam over het duurzaam verwarmen van zwembaden in Amsterdam.

Gerelateerde artikelen