Nieuws

Duurzaam
8 oktober 2015

De Amsterdamse afvalketen in beeld gebracht

De Amsterdamse afvalketen in beeld gebracht

In het nieuwe naslagwerk “Afvalketen in Beeld; grondstoffen uit Amsterdam” wordt een uitvoerige analyse van de Amsterdamse afvalketen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er nog een enorme potentie is om tot meer afval scheiden te komen. Zo blijkt nog altijd 62% van het papier bij het restafval te belanden en zijn er behoorlijke verschillen tussen de verschillende wijken van Amsterdam. Afval in Beeld is gemaakt in opdracht van de gemeente Amsterdam in samenwerking met partners in de Amsterdamse afvalketen, waaronder AEB.

Meer afval scheiden is noodzakelijk om ook voor de toekomst de beschikking te hebben over waardevolle grondstoffen. Maar ook om de afvalketen schoon, duurzaam én betaalbaar te houden voor de stad, haar inwoners en ondernemers. De gemeente Amsterdam heeft in de Agenda Amsterdam Duurzaam van eind 2014 dan ook aangegeven in 2020 65% van het afval te scheiden (tegen 27% nu). Afval in Beeld is één van de bouwstenen voor het gezamenlijke Uitvoeringsplan afval dat volop in ontwikkeling is en dit jaar wordt afgerond.

 

AEB levert als grote partner in de afvalketen een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van de Agenda Amsterdam Duurzaam. AEB draagt reeds bij aan de huidige scheidingsresultaten door onder andere het beheren van de Afvalpunten en het terugwinnen van metalen uit bodemas. Daarnaast ontwikkelt AEB nieuwe initiatieven die de scheiding van afval op grote schaal verbeteren, zoals een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval.

 

Het naslagwerk “Afval in beeld; grondstoffen uit Amsterdam” is te downloaden via de website van Amsterdam of deze link.

Gerelateerde artikelen