Nieuws

Veiligheid
10 oktober 2017

Update: Asbestincident bij AEB Amsterdam

Update: Asbestincident bij AEB Amsterdam

AEB Amsterdam werd op vrijdag 6 oktober door een aannemer geïnformeerd dat er mogelijk asbest aanwezig zou zijn in een hulpstof (staalgrit), die bij onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt.

 

Na deze melding zijn de werkzaamheden uit voorzorg direct stilgelegd, hebben we delen van onze installatie veiliggesteld. Ook moesten medewerkers uit voorzorg een douche nemen en schone kleding aantrekken waarna zij het terrein van AEB konden verlaten.

 

Een eerste analyse van een monster genomen uit het nog ongebruikte gritmateriaal wees uit dat het grit inderdaad sporen van asbest bevatte.

 

In samenwerking met gespecialiseerde bedrijven heeft AEB vervolgens uitgebreid onderzoek verricht door middel van monstername op een groot aantal plaatsen op het terrein en in de installaties.

 

De uitkomst van deze tests is dat er alleen in het ongebruikte staalgrit asbest is aangetroffen. Op het terrein van AEB en in de installatie waar met staalgrit is gewerkt, is geen asbest aangetroffen.

 

Bij AEB staat veiligheid voorop. We betreuren het dat dit incident en de genomen voorzorgsmaatregelen voor ongerustheid en overlast bij medewerkers hebben geleid. We gaan in gesprek met betrokken partijen en toeleveranciers om vast te stellen wat de oorzaak van dit incident is en wat we kunnen doen om herhaling van dit incident te voorkomen.

Gerelateerde artikelen