Nieuws

Innovatie
20 november 2020

Uitstoot bio-energiecentrale AEB binnen de normen

Uitstoot bio-energiecentrale AEB binnen de normen

De uitstoot van de nieuwe bio-energiecentrale (BEC) voldoet aan de wettelijke emissienormen.

 

De gloednieuwe BEC, die vlakbij de Coentunnel naast de A10 gebouwd is, begon half juli met testdraaien. Deze testfase wordt gebruikt om de installatie helemaal door te lichten, eventuele constructiefouten te ontdekken en kinderziektes op te lossen. Daarnaast worden alle processen goed ingeregeld. Ingenieursbureau Tauw heeft in augustus en oktober testmetingen verricht om de uitstoot van de centrale te bepalen. Op basis van deze testmetingen wordt de centrale verder ingeregeld.

 

De gemeten uitstoot blijkt binnen de gestelde normen.

 

AEB Amsterdam heeft de ambitie om de emissies nog verder omlaag te brengen. Daarom is het proces van de installatie nader aangepast. Om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) laag te houden, wordt er in het rookgas ureum geïnjecteerd  - waarbij ammoniak vrijkomt. Uit de metingen van augustus bleek dat de ureuminjectie naar beneden kon worden bijgesteld. Na deze aanpassing bleek de ammoniakuitstoot in oktober lager.

 

AEB blijft inzetten op het verlagen van de uitstoot. Daarom worden nu verdere technische bijstellingen doorgevoerd. Ook de uitstoot van fijnstof is binnen de norm, maar kan verder omlaag. Daarvoor zal binnenkort een filter aangepast worden. De metingen van eind dit jaar zullen uitwijzen of deze aanpassingen het gewenste effect hebben.

Gerelateerde artikelen