Nieuws

Innovatie
15 december 2015

Terugwinnen grondstof uit reststromen rioolwaterzuivering: Power to Protein

Terugwinnen grondstof uit reststromen rioolwaterzuivering: Power to Protein

Eiwitten winnen uit rioolslib en dat vervolgens gebruiken als diervoeder. Het klinkt als toekomstmuziek, maar komt steeds dichterbij. AEB Amsterdam werkt samen met haar partners Waternet, KWR Watercycle Research Institute, AgriNutrition, TKI Watertechnologie en Avecom aan een geavanceerd procedé om dit mogelijk te maken.

Sietse Agema, strateeg bij AEB: ‘We kunnen deze eiwitten uit het reststroom van het vergistingsproces halen met nieuwe technieken. Bacteriën worden bijvoorbeeld ingezet om de stikstof om te zetten in nuttige eiwitten. Dat hebben we in een laboratorium uitgetest. Binnenkort start bij Waternet of bij AEB in het Havengebied van Amsterdam een proefinstallatie met de productie van dit eiwit. Behalve bij ons in Amsterdam komt er een proefinstallatie bij Waterschap Vechtstromen.’

 

AEB is volop bezig met innovatie om steeds meer grondstoffen terug te winnen uit afval. Waternet is de buurman van AEB in het Havengebied en samen zijn er al meerdere duurzame initiatieven genomen. Een mooi voorbeeld daarvan is het vergisten van rioolslib en het vrijgekomen biogas omzetten in groengas.

 

Waterstof nodig

Agema: ‘Van de ammoniak die bij de rioolwaterzuivering vrijkomt in de natte fractie van de biovergister, kunnen bacteriën eiwitten maken. Het enige dat ze nodig hebben om te leven en te groeien zijn ammoniak, waterstof, kooldioxide en zuurstof. Hier maken ze vervolgens eiwitten van. De zuurstof, ammoniak en kooldioxide zijn al aanwezig bij de zuiveringsinstallatie. De waterstof moet wel worden gemaakt. Bijvoorbeeld via elektrolyse van water met zonne- of windenergie. De kwaliteit van de zo geproduceerde eiwitten is goed genoeg voor dierlijke of menselijke consumptie. Maar eerst moeten twee pilotprojecten aantonen dat de productie voldoende is om op te schalen.’

 

Potentie Power to Protein

Als deze twee pilots slagen, dan zijn de verwachtingen hoog. Agema: 'Voor Amsterdam hebben we uitgerekend dat de natte fractie van de slibvergisting op de zuivering van Waternet voldoende eiwit kan opleveren om alle inwoners van de stad voor 35 % in hun primaire eiwitbehoefte te voorzien. Zo groot is de potentie. Op deze manier dragen we bij aan een duurzame samenleving. De productie van eiwitten in de vorm van bijvoorbeeld soja als diervoeder vergt intensieve landbouw. Daarbij is veel water en landbouwgrond nodig. Dat kunnen we voorkomen met de inzet van deze technologie.’

Gerelateerde artikelen