Nieuws

Duurzaam
5 juni 2015

Regionaal warmtenet

Regionaal warmtenet

Donderdag 4 juni, hebben 25 partijen, waaronder AEB, een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin ze verklaren zich gezamenlijk te zullen inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om warmtenetten aan te leggen. Grote én kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren. De gemeente Amsterdam streeft ernaar om uiteindelijk 230.000 aansluitingen te realiseren, de MRA in totaal zo’n 400.000.

Een van de belangrijkste stappen in de overeenkomst is de aanstelling van een onafhankelijke warmteregisseur, die vanuit de uitvoeringsorganisatie van de Amsterdam Economic Board het programma verder gaat uitwerken en het aanspreekpunt wordt van de regio.

 

AEB levert via WestPoort Warmte al een wezenlijke bijdrage aan het huidige warmtenet. Door deze samenwerkingsovereenkomst wordt het mogelijk om onze warmtelevering aanzienlijk uit te breiden.

 

Klik hier voor het persbericht dat op 4 juni door de Provincie Noord-Holland verzonden is.

Gerelateerde artikelen