Nieuws

Over AEB
23 april 2015

‘De Participatiewet en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie’

‘De Participatiewet en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie’

Tijdens het mini-symposium ‘De Participatiewet en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie’, worden vandaag de goede resultaten van ‘Westpoort Werkt’ op dit gebied gepresenteerd. Het symposium staat in het teken van het delen van een inspirerende visie op de toekomst van nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie. Centraal staat de rol van werkgever, sociaal ondernemer en overheid. Namens de samenwerkende partijen in Westpoort Werkt spreken: wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie), Jaap Pranger (financieel directeur AEB Amsterdam), David Jansen (projectleider Milieuwerk) en Niels Krouwel (Projectleider Banenafspraak Sociaal Akkoord).

Met een inhoudelijke bijdrage van Jan Jonker (professor Corporate Sustainability): Nieuwe Business Modellen; ‘De circulaire economie meets het circulaire arbeidsproces’.

 

Westpoort Werkt

Westpoort Werkt (waarin AEB Amsterdam, Milieuwerk en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam participeren) realiseert een groeiend aantal reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo hebben in 2013 16 mensen een baan gevonden, in 2014, 31 mensen en bij intreding van de nieuwe Participatiewet op 1 januari 2015 hebben nog eens 19 mensen een contract gekregen in de flexibele arbeidspoule van Milieuwerk. 

 

Meer werkgevers in de regio

Het Werkgeversservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam verzorgt de voorselectie van geschikte kandidaten. Deze worden vervolgens door Milieuwerk, een sociale onderneming die tot doel heeft mensen naar vermogen te laten werken, intensief begeleid tijdens het werkervaringstraject. De mensen die dit traject succesvol doorlopen, krijgen een arbeidsovereenkomst bij Milieuwerk waarna Milieuwerk deze medewerkers detacheert bij AEB en andere bedrijven in Westpoort. Doel van Westpoort Werkt is om meer werkgevers in de regio te laten deelnemen. De rol van Milieuwerk maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden.

 

Meer grondstoffen terugwinnen

Westpoort Werkt levert ook een bijdrage aan een duurzame samenleving. De deelnemers aan het werkervaringstraject en medewerkers met een dienstverband bij AEB werken in het ‘Regionaal Sorteer Centrum voor elektrische en elektronische apparatuur’ (RSC). Hier voeren zij sorteerwerkzaamheden uit om grondstoffen als koper, aluminium, kleding, papier en hout te scheiden. Dit draagt bij aan de  ambitie van AEB om steeds meer grondstoffen terug te winnen.

 

Participatiewet en sociaal akkoord

De Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan, is erop gericht meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers (met meer dan 25 werknemers) tussen nu en 2026 passend werk bieden aan 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid zorgt daarnaast voor 25.000 banen.

De samenwerking binnen Westpoort Werkt tussen het reguliere bedrijfsleven (AEB en bedrijven uit Westpoort), de gemeente Amsterdam en een ‘sociale firma’ (Milieuwerk) zorgt ervoor dat op innovatieve wijze nieuwe duurzame banen worden gecreëerd in de groeiende recyclingsector.

Gerelateerde artikelen