Nieuws

Innovatie
28 januari 2015

Raadscommissies bezoeken AEB

Raadscommissies bezoeken AEB

De raadscommissies ‘Infrastructuur en Duurzaamheid’ en ‘Werk en Economie’ van de gemeente Amsterdam brachten dinsdagavond 27 januari een bezoek aan AEB. De raadsleden kregen tijdens het werkbezoek meer informatie over wat er met afval gebeurt en hoe AEB bijdraagt aan de gemeentelijke ambities ten aanzien van recycling, reductie van CO2-uitstoot, productie van duurzame energie en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

Op het programma stond onder meer de presentatie ‘Kansen op weg naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf’. Ook was er een rondleiding langs de Hoog-Rendement Centrale (HRC), het Depot gevaarlijk afval (DGA) en het Regionaal Sorteer Centrum voor elektrische apparaten (RSC).

 

Hoog-Rendement Centrale (HRC)

Met de Hoog-Rendement Centrale kan AEB voldoende stroom leveren om trams, straatverlichting en driekwart van de Amsterdamse huishoudens van stroom te voorzien. De Hoog-Rendement Centrale is de eerste centrale ter wereld die afval in elektriciteit omzet met een rendement van 30 procent.

 

Depot gevaarlijk afval (DGA)

Vanaf het Depot vertrekken dagelijks chemokarren om in de Amsterdamse stadsdelen Klein Chemisch Afval (KCA) van bewoners in te zamelen. Speciale vrachtwagens worden ingezet om bij bedrijven, ziekenhuizen in en buiten Amsterdam gevaarlijk afval in te zamelen. Op het Depot wordt gevaarlijk afval ingenomen, gewogen en eventueel gesorteerd, in bulk opgeslagen en vervolgens afgevoerd naar de diverse eindverwerkers waaronder de eigen centrale van AEB.

 

Regionaal Sorteer Centrum (RSC)

Op het terrein van AEB Amsterdam bevindt zich ook het Regionaal Sorteer Centrum (RSC). Hier wordt elektrische en elektronische apparatuur afkomstig uit Amsterdam en omstreken ingezameld, opgeslagen en afgevoerd. Daarnaast worden allerlei sorteerwerkzaamheden uitgevoerd om de verschillende grondstoffen te gescheiden zoals onder meer koper, aluminium, kleding, papier en hout. Milieuwerk beheert het RSC. In het samenwerkingsverband Westpoort Werkt wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de doelstellingen van de Participatiewet.

Gerelateerde artikelen