Nieuws

Duurzaam
16 december 2014

AEB is partner in verduurzaming Amsterdam

AEB is partner in verduurzaming Amsterdam

Amsterdam wil de verduurzaming van de stad versnellen. Ambitie is onder andere 20% meer duurzame energie in 2020 en een koploperspositie in circulaire economie. AEB is hier als duurzaam afval- en energiebedrijf een belangrijke partner in.

Duurzame energie

Amsterdam wil toe naar 20% meer duurzame energie in 2020. De belangrijkste bronnen van duurzame energie in Amsterdam, zijn de elektriciteitsproductie van AEB (71%) en stadswarmte van AEB (10%). Doelstelling is onder meer een groei van het aantal aansluitingen op het  duurzame stadswarmtenetwerk van de huidige 62.000 aansluitingen naar 102.000 aansluitingen in 2020. Hiervoor levert AEB de komende jaren meer warmte. Westpoort Warmte (WPW) waarin NUON en AEB verenigd zijn, levert onder meer aan de warmtewijken Nieuw West, de klimaatneutrale Houthavens en gebieden in Amsterdam-Noord. AEB levert ook een bijdrage aan de toename van duurzame energie door straks groengas uit GF-afval op te wekken.

 

Circulaire economie

Amsterdam wil een koploperspositie verwerven in circulaire economie. Om dit te bereiken ligt er onder meer een forse ambitie om huishoudelijk afval meer te gaan scheiden en van 19% scheiding te komen tot 65% scheiding in 2020. Met een plasticscheidingslijn die AEB momenteel onderzoekt, zou in 2017 al een flinke verhoging gerealiseerd kunnen worden.

 

AEB investeert daarnaast in bronscheiding. Er wordt onder meer een proef met multi-stroom inzameling voorbereid in Amsterdam Zuidoost. Scheiding aan de bron heeft voor de meeste stromen de voorkeur omdat de grondstoffen dan zuiverder zijn en het GF-afval kan worden gecomposteerd.

 

AEB anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en faciliteert die door uit te groeien tot een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. We onderzoeken mogelijkheden in de transformatie naar een circulaire economie en richten onze activiteiten op onder meer het scheiden van afvalstoffen en het opwerken hiervan. Doel: in 2018 vier keer zoveel grondstoffen uit afval terugwinnen als in 2014.

Gerelateerde artikelen