Nieuws

Over AEB
17 september 2019

Raad van Commissarissen AEB doet voordracht nieuwe leden

Raad van Commissarissen AEB doet voordracht nieuwe leden

Op 29 juli maakte de Raad van Commissarissen (RvC) van AEB bekend dat een aantal leden van de RvC besloten hadden terug te treden. Door een aantal gebeurtenissen was het vertrouwen van de RvC in de aandeelhouder zodanig aangetast dat dit afbreuk deed aan het functioneren van de RvC, hetgeen de RvC niet in het belang van de onderneming achtte. In het belang van de onderneming hebben zij gewacht met aftreden totdat zij een voordracht voor nieuwe commissarissen konden doen.

 

De RvC maakt bekend dat zij per vandaag aftreedt. Aan de aandeelhouder, de gemeente Amsterdam, is een voordracht gedaan voor nieuwe leden van de RvC. Het is aan de aandeelhouder om de nieuwe leden formeel te benoemen. De aandeelhouder heeft de beoogde commissarissen reeds gesproken en positief gereageerd, waardoor de benoeming vandaag nog kan plaatsvinden. De datum van daadwerkelijk terugtreden en voordracht is reeds enige tijd geleden aan de aandeelhouder gecommuniceerd.

 

De Ondernemingsraad van AEB heeft één kandidaat voorgedragen en positief geadviseerd over de overige kandidaten.

 

De terugtredende RvC draagt haar toezichthoudende en adviserende taken in vol vertrouwen over aan de nieuw te benoemen RvC. De samenstelling van de nieuwe RvC wordt bekendgemaakt na de formele benoeming door de aandeelhouder.

Gerelateerde artikelen