Nieuws

Over AEB
29 juli 2019

Mutaties Raad van Commissarissen AEB Amsterdam

Mutaties Raad van Commissarissen AEB Amsterdam

Waarborging continuïteit centraal

In het kader van de recentelijk afgesloten financiering van de onderneming is tussen de gemeente Amsterdam als aandeelhouder van AEB Amsterdam (AEB) en AEB afgesproken om de Raad van Commissarissen (RvC) uit te breiden.

 

De huidige RvC heeft mede op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen periode de afweging gemaakt of zij de onderneming nog kan steunen in een vruchtbare relatie met de aandeelhouder. De RvC heeft geconcludeerd dat dit niet meer optimaal mogelijk is. In het belang van de onderneming hebben enkele leden van de RvC daarom besloten  terug te treden.

 

Ter waarborging van de continuïteit en overdracht van de aanwezige kennis is gekozen voor het geleidelijk instappen van de door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) te benoemen nieuwe commissarissen en het geleidelijk terugtreden van de bestaande leden van de RvC. In de komende AvA worden de aftredingen en de nieuwe benoemingen worden bekrachtigd.

Gerelateerde artikelen