Nieuws

Over AEB
23 juli 2019

Akkoord AEB, gemeente Amsterdam en het consortium van banken

Akkoord AEB, gemeente Amsterdam en het consortium van banken

AEB Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het consortium van banken hebben overeenstemming bereikt over financiering waardoor de continuïteit van AEB gewaarborgd wordt. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet voor de structurele lange-termijnoplossing voor AEB.

Er is afgesproken dat de komende tijd verschillende scenario’s worden onderzocht en uitgewerkt met het oog op een betrouwbare, stabiele en voorspelbare dienstverlening. Het doel van partijen is om AEB in staat te stellen haar maatschappelijke taak te blijven verrichten, het verwerken van huishoudelijk afval en het leveren van warmte in de regio Amsterdam.

 

Als onderdeel van de afspraken heeft AEB per direct een Restructuring Advisory Team  aangesteld dat belast is met het uitwerken van de verschillende scenario’s. Onderdeel daarvan is in het kaart brengen van de benodigde financiering voor de langere termijn.

 

De gemaakte afspraken stellen AEB in staat garanties af te geven voor het ordentelijk omleiden van het bedrijfsafval dat als gevolg van de tijdelijke sluiting van vier verbrandingslijnen niet door AEB kan worden verwerkt.

 

Veiligheid eerst

Op vrijdag 5 juli maakte AEB bekend een aantal verbrandingslijnen uit bedrijf te nemen om de veiligheid van medewerkers te borgen. Door dit besluit zou op korte termijn een behoefte aan liquiditeit ontstaan. AEB heeft daarom haar aandeelhouder de gemeente Amsterdam en de banken gevraagd om (financiële) steun.

 

Het akkoord stelt de medewerkers van AEB in staat zich volledig te blijven inzetten voor de maatschappelijke taak. Het verbeterplan dat op 5 juli bekend gemaakt is, vormt daarbij het vertrekpunt. Het akkoord biedt AEB de mogelijkheid om in de energietransitie vanuit haar natuurlijke rol als leverancier van grondstoffen en energie een belangrijke positie in te nemen en werkgelegenheid te blijven bieden bij AEB, het Recycle Service Centrum en de Afvalpunten. 

Gerelateerde artikelen