Nieuws

Innovatie
14 februari 2019

Onderzoek stoomlevering van AEB naar Argent Energy

Onderzoek stoomlevering van AEB naar Argent Energy

AEB Amsterdam (AEB) gaat samen met Argent Energy en Port of Amsterdam de haalbaarheid onderzoeken van stoomlevering vanuit AEB aan Argent. Argent Energy wil deze stoom gebruiken voor de productie van biobrandstof en hiermee hun eigen stoomproductie vervangen. Dit brengt de CO2-uitstoot bij Argent Energy flink terug.

De stoom wordt al opgewekt in de verbrandingsinstallatie van AEB. AEB levert – als de plannen doorgaan - de stoom met een speciale pijpleiding aan Argent Energy. Argent Energy en AEB zijn praktisch buren in het Westelijk Havengebied, deze samenwerking ligt daarmee voor de hand. Dit project is het eerste initiatief voor stoomlevering in de Amsterdamse haven. Port of Amsterdam beschouwt dit daarom als een volgende mooie stap in verduurzaming van het havengebied.

 

AEB produceert uit verbranding van afval stoom voor stadswarmte en elektriciteit. Door een klein deel van de stoom af te vangen en direct te leveren aan externe gebruikers verhoogt AEB het rendement van de verbrandingsinstallatie verder. Het direct leveren van stoom aan afnemers geeft een hoger zogeheten “energetisch rendement” dan het omzetten van stoom in elektriciteit.

 

Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek vlak voor komende zomer klaar. De resultaten worden gebruikt bij de beslissing om daadwerkelijk te gaan investeren. De pijplijn kan dan in 2021 klaar zijn. Port of Amsterdam en AEB kijken ook naar het verder doortrekken van de stoomleiding richting andere bedrijven. Als meer bedrijven een aansluiting krijgen vermindert de CO2-uitstoot in het havengebied verder. Deze stoomlevering is één van de concrete plannen die passen in de ambitie om voor 2030 de CO2-uitstoot in het hele Noordzeekanaalgebied te halveren [lees hier meer].

 

Uitleg bij foto: dit is een artist impression van de geplande stoomleiding. De bochten in de leiding zijn nodig om uitzet en krimp op te vangen door de grote temperatuurverschillen.

Gerelateerde artikelen