Nieuws

Innovatie
9 november 2017

AEB en Havenbedrijf leveren duurzame walstroom aan schepen in Amsterdam

AEB en Havenbedrijf leveren duurzame walstroom aan schepen in Amsterdam

AEB Amsterdam levert samen met Havenbedrijf Amsterdam, Senfal en Energy eXchange Enablers walstroom aan riviercruise- en binnenvaartschepen. Het pilotproject moet zorgen voor meer gebruik van duurzame, lokaal opgewekte elektriciteit in de haven.

De deelname van AEB Amsterdam is een belangrijke stap voor het walstroomproject, omdat hiermee een producent van duurzame energie direct betrokken is bij de pilot. Dit sluit ook aan bij de ambities van de haven: lokaal opgewekte duurzame stroom leveren aan afnemers in de haven.

 

Informatie van Havenbedrijf Amsterdam over het gebruik van ligplaatsen en aankomsttijden van schepen door middel van zelflerende software, ontwikkeld door het bedrijf Senfal, wordt gekoppeld aan een digitale marktplaats voor elektriciteit. Entrnce, zoals dit handelsplatform van Energy eXchange Enablers (EXE) heet, zorgt voor een directe koppeling van stroomproducent en afnemer.

 

Walstroomstations maken het voor riviercruise- en binnenvaartschepen mogelijk om hun dieselgeneratoren uit te schakelen, wanneer ze aan de kade liggen. Ze gebruiken dan duurzame netstroom waardoor ter plaatse geen emissies vrijkomen. Met de pilot wordt er meer duurzame stroom in de haven gebruikt en kunnen de kosten worden verlaagd. Bovendien kunnen fluctuaties in de vraag en het aanbod van duurzame energie beter of elkaar worden afgestemd.

 

AEB Amsterdam is de grootste leverancier van duurzame energie in de regio Amsterdam. ‘Doordat we elektriciteit én warmte produceren kunnen wij de levering optimaliseren’, vertelt strategisch adviseur Peter Simoës. ‘Met deze pilot kunnen we vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen.’

 

Robin Schipper, commercieel manager Circular & Renewable Industry bij Havenbedrijf Amsterdam: ‘Deze pilot geeft ons heel veel inzicht om ons als haven voor te bereiden op de energiemarkt van de toekomst. Als straks de wind niet waait, of de zon niet schijnt wil je toch lokale duurzame energie af kunnen nemen. Er worden in deze pilot een aantal slimme toepassingen gebruikt die de kosten voor de bedrijven in het havengebied naar beneden zullen brengen. We streven naar groen voor de prijs van grijs!’

 

Ambities

De transitie naar meer duurzame en decentrale bronnen vraagt om nieuwe marktmodellen. Deze pilot, die is gestart vanuit het samenwerkingsverband Clean Capital en mede gefinancierd wordt door het Europese demonstratieproject City-zen, is een goed voorbeeld van zo’n marktmodel; lokaal opgewekte energie wordt lokaal gebruikt zonder tussenkomst van een traditionele energieleverancier. Met innovatieve partijen als Senfal en EXE is het mogelijk om de transitie te maken naar het slimme en duurzame energienetwerk van de toekomst.

 

Havenbedrijf Amsterdam wil op korte termijn ook een windpark en zonnepanelen direct aan gebruikers koppelen. Het handelsplatform van EXE biedt ook kleine producenten de mogelijkheid om tot de markt toe te treden en onderlinge handel te optimaliseren. De software van Senfal kan vraag en aanbod van elektriciteit aan elkaar koppelen, zodat er één systeem ontstaat. Zo wordt de pilot nog verder vernieuwd en verduurzaamd tot een echt voorbeeld van een lokaal duurzaam energienetwerk.

Gerelateerde artikelen