Nieuws

Over AEB
24 januari 2019

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen AEB

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen AEB

In januari 2019 is Yvonne Timmerman-Buck gestart als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van AEB. Eerder heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEB Amsterdam al ingestemd haar benoeming. Zij volgt Marianne van Leeuwen op die vanaf 2014 voorzitter van de RvC was.

Yvonne Timmerman-Buck heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zij is onder andere werkzaam geweest bij het Ministerie van Justitie, het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en het College voor de Rechten van de Mens. Ook was zij eerder zes jaar Voorzitter van de Eerste Kamer. In haar eerdere positie als lid van de Raad van State hield zij zich onder meer bezig met milieu, energie en klimaat. Als toezichthouder op het snijvlak publiek/privaat heeft ze ruime ervaring.

 

Zij stelt: “Bij AEB worden waardevolle grondstoffen uit afval teruggewonnen en energie en warmte opgewekt. Dit sluit zeer goed aan bij mijn gedachten over duurzaamheid. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen wil ik mij samen met de medewerkers sterk maken voor de rol van AEB in de energietransitie en circulaire economie – waarbij afval steeds meer een grondstof wordt”.

 

 Yvonne Timmerman 3

 

De Raad van Commissarissen van AEB Amsterdam bestaat verder uit Erika Marseille, Pieter ter Kuile en Marc van ’t Noordende.

Gerelateerde artikelen