Nieuws

Over AEB
8 september 2015

Halfjaarcijfers 2015

Halfjaarcijfers 2015

AEB heeft de halfjaarcijfers van de eerste helft van 2015 samengesteld. Deze zijn op 17 augustus door de RvC vastgesteld. Het resultaat van € 4,5 mln. tot en met juni is beter dan verwacht.

Resultaat hersteloperatie brand

De twee door de brand (november 2014) getroffen afvalverwerkingslijnen functioneren weer stabiel. Op 4 maart 2015 nam AEB in nauw overleg met de verzekeraar één van de twee getroffen afvalverwerkingslijnen succesvol op ‘half automaat’ in bedrijf. Hiermee heeft AEB de verzekeringsclaim en het eigen risico verlaagd. Op 25 mei 2015 is deze lijn succesvol normaal in bedrijf genomen, de andere getroffen lijn al op 25 april 2015.

 

Meerjarenplan 2015 tot 2018 op koers

De hersteloperatie heeft in het eerste halfjaar van 2015 grote inzet van de organisatie gevraagd. In totaal is ruim 170.000 manuren besteed aan het herstel. Desondanks zijn we er ook in geslaagd de ingezette koers van het Meerjarenplan 2015 tot 2018 vast te houden. Om het Meerjarenplan succesvol uit te kunnen voeren, is de organisatie gewijzigd van een functionele indeling naar een procesgerichte indeling met business units.

 

De internationale belangstelling voor de technologie van onze Hoogrendement Centrale blijft onverminderd groot, met name vanuit China. In maart van dit jaar heeft dit geresulteerd in een ‘memorandum of understanding’ tussen AEB en Shenzhen Energy Environment Engineering CO. met de intentie om onze technologie in Shenzhen te implementeren.

 

De lastige marktomstandigheden waarmee we in 2014 al te maken hadden, zijn in de eerste zes maanden van 2015 niet wezenlijk verbeterd.

 

Resultaat tot en met juni

Het resultaat tot en met juni is beter dan verwacht met name vanwege goede prestaties van de Hoogrendement Centrale. De netto-omzet viel in het eerste halfjaar hoger uit, omdat de omzetderving als gevolg van de brand lager was dan verwacht.

Gerelateerde artikelen