Nieuws

Duurzaam
19 mei 2020

Corona crisis zorgt voor overschot plasticfolie

Corona crisis zorgt voor overschot plasticfolie

Met de nascheidingsinstallatie scheidt AEB jaarlijks 300.000 ton huishoudelijk afval in zeven soorten grondstofstromen voor hergebruik. Eén van die stromen is de plastic folie, zoals vuilniszakken, plastic zakjes van voorgesneden groenten en boodschappentassen.

Door de corona-uitbraak zijn problemen ontstaan in de recycling van plastic afval. De problemen die in de plasticketen spelen, spelen landelijk en Europees, dus ook in de regio Amsterdam. Omdat inwoners veel thuiswerken en de horeca gesloten is vanwege de coronacrisis, neemt het aanbod van plastics in huishoudelijk afval scherp toe. De verwerking en afzet van gerecycled materiaal stokt. Door de corona crisis is de productie veel minder in afzetmarkten van plastic, zoals de automobiel industrie, sierteelt en bouw.

 

Risico voor milieu en veiligheid

Voor AEB is de situatie het meest nijpend voor de folies.  De recycler waar materiaal van AEB heenging is al weken gesloten. De voorraad die is ontstaan kan daardoor niet op korte termijn weg. De partij vormt een milieu- en een veiligheidsrisico en kan stankoverlast, brandgevaar en hygiëneproblemen veroorzaken. Bovendien is de kans op afzet bij een recycler kleiner naarmate de folies langer in opslag liggen. Langdurige opslag is daarom onwenselijk.

 

AEB Amsterdam en Stichting Afvalfonds Verpakkingen hebben daarom gezocht naar een oplossing voor deze uitzonderlijke situatie. In overleg is besloten de voorraad die er nu ligt af te voeren voor verbranding met terugwinning van energie. Het gaat daarbij om 1% van het huishoudelijk afval. Onlangs zijn hiervoor door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beschikkingen afgegeven aan AEB. Het ministerie maakt dit mogelijk, vanwege de uitzonderlijke situatie. Ondertussen zoeken het Afvalfonds en AEB gezamenlijk naar een manier om de grotere hoeveelheid nagescheiden folie uit het restafval alsnog te kunnen recyclen.

 

Dilemma

AEB Amsterdam zet zich in om afval op een zo duurzaam mogelijke manier te verwerken, ook in de lastige omstandigheden van de corona-uitbraak. Bestuursvoorzitter Paul Dirix ziet de situatie met het plastic als ‘een dilemma’. Dirix: ‘Wij halen zoveel mogelijk uit het afval en verbranden het liefst uitsluitend de niet-recyclebare reststroom. Daarbij winnen we energie terug in de vorm van stroom en warmte - en dat doen we zeer efficiënt. Voor het plastic dat zich momenteel opstapelt zou dit een second best oplossing zijn’.

 

UPDATE 20 mei 2020 - Vandaag is AEB Amsterdam begonnen met de verbranding van het plastic folie. Stichting Afvalfonds heeft opdracht gegeven om 1800 ton te verwerken. Gemiddeld zal er 100 ton per dag verbrand worden met terugwinning van energie. Ondertussen zoeken Stichting Afvalfonds en AEB Amsterdam nog volop naar mogelijkheden om het plastic alsnog te recyclen.

Gerelateerde artikelen