Nieuws

Innovatie
2 februari 2015

AEB start aanbesteding scheidingsinstallatie

AEB start aanbesteding scheidingsinstallatie

AEB Amsterdam is op 30 januari 2015 de aanbestedingsprocedure gestart voor de bouw van een scheidingsinstallatie voor kunststoffen en drankenkartons. Daarnaast gaat het om een installatie voor vergisting van het organisch materiaal dat uit de scheidingsinstallatie komt. De zogenoemde Selectieleidraad waarmee AEB een eerste selectie van samenwerkingspartners voor de bouw maakt, staat op TenderNed. De scheidingsinstallatie en vergister moeten uiterlijk op 1 mei 2017 operationeel zijn.

AEB zet zich in voor een schone samenleving en het daartoe verantwoord oplossen van afvalvraagstukken. Dit doet AEB door steeds meer grondstoffen uit afval terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit biomassa. Een scheidingsinstallatie voor kunststoffen en drankenkartons en een installatie voor vergisting van het organisch materiaal dat uit de scheidingsinstallatie komt, dragen hier aan bij.

 

AEB levert hiermee ook een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van haar samenwerkingspartners, zoals verschillende gemeenten. AEB levert met de vergister een bijdrage aan de toename van duurzame energie door biogas uit organisch materiaal op te wekken. Ook draagt AEB bij aan het versterken van de circulaire economie door huishoudelijk afval meer te gaan scheiden. De scheidingslijn van AEB betekent een flinke verhoging van het scheidingspercentage.

Gerelateerde artikelen