Nieuws

Duurzaam
5 maart 2015

AEB tekent Manifest Circulair Buiksloterham

AEB tekent Manifest Circulair Buiksloterham

AEB tekent op 5 maart het Manifest Circulair Buiksloterham. Buiksloterham in Amsterdam Noord wordt de komende jaren getransformeerd van een bedrijventerrein naar een duurzame woon- en werkomgeving. Het gebied wordt gezien als experimenteergebied voor recycling van afvalstromen in een woonwijk.

 

AEB zorgt samen met de gemeente voor innovatieve en optimale inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in Buiksloterham. Bijvoorbeeld met betere bronscheiding door gekleurde zakken. De eerste bewoners kunnen hiermee al vanaf de zomer mee aan de slag. Samen met de bewoners gaan we kijken hoe we de afvalkringloop het beste kunnen sluiten en waar dit lokaal of op grotere schaal kan. Bijvoorbeeld voor groente- en fruitafval of bouwafval.

 

AEB, met Nuon verenigd in Westpoort Warmte, tekent met het Manifest Circulair Buiksloterham ook voor een rol voor stadswarmte. Het initiatief biedt kansen om nieuwe oplossingen te testen. In het geval van stadswarmte kan gedacht worden aan het - op gebiedsniveau - verduurzamen van de warmtevraag in lijn met de Agenda Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Gerelateerde artikelen