Nieuws

Tech
27 november 2020

AEB plaatst aantal reserve-warmteketels

AEB plaatst aantal reserve-warmteketels

AEB plaatst tijdelijk een aantal reserve-warmteketels. Deze warmteketels vormen een reservecapaciteit van 30 MW, die AEB kan aanspreken in het geval er tijdens een strenge koude periode veel warmtecapaciteit wegvalt. Dit doet AEB omdat één van de turbines de komende tijd in onderhoud is en omdat de kans bestaat dat de Bio-Energiecentrale (BEC) ongeveer twee weken stilgelegd moet worden.

 

Overcapaciteit

Normaal gesproken heeft AEB voldoende overcapaciteit om verschillende calamiteiten tegelijkertijd op te vangen. Dat moet ook, want AEB wil onder alle omstandigheden warme woningen kunnen garanderen. 

 

Tijdens de recente revisie bleek dat één van de turbines extra onderhoud nodig heeft. Dat betekent dat AEB minder warmte kan leveren. Tijdens het testen van de Bio-Energiecentrale bleek bovendien dat er een kleine kans is dat de BEC tijdens de winter stilgezet moet worden voor een reparatie. Ook zonder turbine 10 en de BEC kan AEB nog voldoende warmte leveren. Er is echter onvoldoende overcapaciteit om tijdens een strenge winter het wegvallen van nog een lijn op te vangen.

 

Testen BEC

De BEC wordt op dit moment getest onder leiding van de leverancier. AEB heeft de centrale nog niet overgenomen. Tijdens de testfase wordt de installatie blootgesteld aan extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen, hoge druk en plotseling stilzetten. Dit gebeurt om eventuele kinderziektes en problemen vroegtijdig te ontdekken en op te lossen. Tijdens deze tests zijn lekkages ontstaan in één van de onderdelen. Deze lekkages zijn inmiddels verholpen. De leverancier onderzoekt of er sprake is van een structureel probleem en bekijkt de mogelijke oplossingsrichtingen.

 

Het onderdeel waarin de lekkages zijn ontstaan is de “economizer”. Dit is een warmtewisselaar die gebruikt wordt om restwarmte uit het rookgas te halen. De economizer bestaat onder meer uit buizen waardoor water loopt. In die buizen zitten zo'n 4000 bochten. In acht van deze bochten is water gaan lekken. Deze bochten zijn vervangen. Voor zo'n reparatie moet de BEC ongeveer twee dagen stilgezet worden. De economizer in zijn geheel vervangen betekent een stilstand van ongeveer twee weken. Of dit nodig en wenselijk is en zo ja op welke termijn, wordt nu door de leverancier onderzocht.

 

Hoewel de kans klein is, wil AEB voorbereid wil zijn op een eventuele kortstondige stilstand van de BEC tijdens de winter.

 

Warmteketels

De reserve-warmteketels zijn op het terrein van AEB geplaatst in afwachting van de vergunning. Deze is nodig om de ketels in gebruik te kunnen nemen. De doorlooptijd van deze vergunning is enkele weken. De ketels worden na de winter weer weggehaald.

Gerelateerde artikelen