Nieuws

Over AEB
2 juli 2020

Akkoord over herfinanciering AEB Amsterdam

Akkoord over herfinanciering AEB Amsterdam

AEB Amsterdam heeft overeenstemming bereikt met banken en de gemeente Amsterdam over de herfinanciering van het bedrijf.

Dankzij de financiële steun kan het afvalenergiebedrijf haar ambitie realiseren om de installaties en organisatie op orde te krijgen en te houden. ‘Dat is een grote stap naar een gezond en klantgericht AEB’, zei bestuursvoorzitter Paul Dirix vandaag bij de presentatie van de jaarverslagen over 2018 en 2019. 

 

Noodzakelijke werkzaamheden

Zoals verwacht heeft AEB Amsterdam twee tegenvallende jaren achter de rug. Nadat medio 2019 achterstallig onderhoud aan de installatie werd geconstateerd, legde AEB een groot deel van de fabriek enkele maanden stil om noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. In die periode vielen de inkomsten terug terwijl de kosten door liepen. Bovendien moest AEB andere bedrijven inschakelen om de afvalverwerking te kunnen garanderen. Dit leidde tot hoge zogenaamde omleidingskosten en misgelopen omzet. Over 2019 boekte AEB daarom een verlies van in totaal 82 miljoen euro. 

 

Ook het resultaat over 2018 is naar beneden bijgesteld. In de definitieve jaarrekening 2018 is sprake van een verlies van 98,5 miljoen euro. In een eerder gedeponeerde voorlopige jaarrekening 2018 werd nog uitgegaan van een verlies van 28 miljoen. Voornaamste reden voor deze bijstelling is een bijzondere waardevermindering. De drie grote installaties van AEB - de afvalenergiecentrale, de hoogrendement centrale en de scheidingsinstallatie - zijn als gevolg van het vastgestelde achterstallige onderhoud opnieuw gewaardeerd. Dat heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van die installaties van in totaal 93 miljoen euro. 

 

Corona effect

AEB Amsterdam gaat ervan uit dat in 2020 weer een kleine winst te noteren valt. De halfjaarcijfers bevestigen deze verwachting. Al is dat wat onzeker geworden zegt Dirix. ‘Door de uitbraak van het COVID-19 virus zien we enige afname van het afval dat bij ons aangeboden wordt. Neem bijvoorbeeld Schiphol, daarvandaan is maandenlang bijna niks aangevoerd. Minder aanbod is minder omzet - dat corona-effect zullen we terugzien in de cijfers van 2020’.

 

Basis op orde

In haar herstelaanpak geeft AEB Amsterdam ‘absolute prioriteit’ aan het op orde krijgen van de installaties - de basis van het bedrijf. ‘Dat is deels een technisch verhaal. En daarin hebben we vooruitgang geboekt,’ zegt Dirix. Zo zijn alle zes verbrandingslijnen van AEB Amsterdam sinds november 2019 weer operationeel, is preventief onderhoud de norm en wordt een reorganisatie doorgevoerd. ‘Maar het op orde krijgen van de basis is evenzeer mensenwerk. We hebben laten zien dat we samen veel voor elkaar kunnen krijgen. Zo herstellen we het vertrouwen op de werkvloer, van opdrachtgevers en partners en van onze aandeelhouder de gemeente Amsterdam.’

 

Het vandaag aangekondigde financieringspakket is een ‘steun in de rug’ voor de aanpak van AEB Amsterdam - mits de Europese Commissie ermee instemt. Het gaat om een bedrag van 36 miljoen euro, bovenop de 35 miljoen die de gemeente al eerder aan AEB Amsterdam verstrekte. Daarnaast versoepelen de banken hun leningvoorwaarden. Zo ontstaat er ademruimte in de financiering. ‘Als afvalverwerkingsbedrijf van Amsterdam voorzien wij in een vitale maatschappelijke functie,’ zegt Dirix. ‘Het op orde brengen van de basis is de enige weg vooruit. Uit de financiële steun van de gemeente Amsterdam en onze banken partners blijkt vertrouwen in de ingeslagen koers en de tot dusver bereikte resultaten.’

Gerelateerde artikelen