Nieuws

Innovatie
13 juni 2014

Green Deal CO2 voorziening glastuinbouw NH

Green Deal CO2 voorziening glastuinbouw NH

Op dinsdag 10 juni is de Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’ getekend door 15 partijen. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken was een van deze partijen. Namens AEB Amsterdam ondertekende Jaap Pranger de Green Deal.

Met deze Green Deal spreken provinciale, regionale én landelijke overheden, tuinbouworganisaties en industriële bedrijven af dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om ervoor te zorgen dat glastuinbouwbedrijven op termijn over kwalitatief goede CO2 tegen een gunstige prijs kunnen beschikken, afkomstig uit industriële rookgassen uit de regio, waaronder van AEB. Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw.

 

Voor AEB is deze Green Deal van belang omdat de afvang van CO2 uit de rookgassen voor een verbeterde CO2-footprint zorgt, waarmee onze bedrijfsvoering nog duurzamer wordt.

 

De 15 partijen die de Green Deal ondertekend hebben zijn: 
Ministerie Economische Zaken -  Ministerie Infrastructuur en Milieu –– OCAP CO2  BV – AEB Exploitatie BV – Alliander– Provincie Noord-Holland – Stichting Greenport Aalsmeer – Stichting GreenPort Noord-Holland Noord – NV HVC – LTO Noord Glaskracht  –- Gemeente Haarlemmermeer – Amsterdam Economic Board – Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V. en SGN Rijsenhout BV. De Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord zijn penvoerder.

Meer informatie

Website Greenport Aalsmeer

Gerelateerde artikelen