Nieuws

Tech
11 januari 2021

Emissierapporten BEC beschikbaar

Emissierapporten BEC beschikbaar

AEB stelt de emissierapporten van de Bio-energiecentrale (BEC) beschikbaar. Deze rapporten zijn in opdracht van AEB gemaakt om te toetsen of de uitstoot van de BEC binnen de gestelde normen blijft. Zoals AEB eerder bekend heeft gemaakt voldoet de BEC nu aan de wettelijke uitstootnormen. De installatie wordt de komende tijd nog verder geoptimaliseerd. Hiermee kan de uitstoot van onder meer NOx en fijnstof nog verder worden verlaagd.

In overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft AEB besloten deze emissierapporten beschikbaar te stellen.

Gerelateerde artikelen