Nieuws

Veiligheid
21 september 2023

Drukte bij inleverpunt lachgascilinders: AEB verlaagt inleverpremie naar € 5,-

Drukte bij inleverpunt lachgascilinders: AEB verlaagt inleverpremie naar € 5,-

AEB Amsterdam halveert de inleverpremie voor lachgascilinders. Met ingang van zaterdag 23 september betaalt AEB vijf euro per ingeleverd exemplaar, met een maximum van vijf stuks per persoon per dag. De animo voor de inleveractie is groot. Met de maatregel wil de afvalverwerker geïnteresseerden buiten de regio Amsterdam ontmoedigen.

Op donderdag 14 september opende AEB een inleverpunt voor lachgascilinders. Het doel was om het aantal ontploffende cilinders in de afvalverbrandingsovens terug te brengen. Deze krachtige explosies zijn gevaarlijk voor medewerkers en veroorzaken aanzienlijke schade aan de installaties.

In vijf dagen zijn er al bijna 1.500 lege lachgascilinders ingeleverd. Daarmee is de actie nu al een groot succes. Dat maakt duidelijk hoe groot het probleem van de lachgascilinders is sinds de invoering van het verbod op lachgas. Het laat ook zien dat een inleverpremie of statiegeld werkt om de cilinders uit de ovens van afvalverwerkers te houden. Elke cilinder die wordt ingeleverd, ontploft niet in de installaties en draagt zo bij aan meer veiligheid en minder kosten voor AEB.

Toch heeft het succes ook een keerzijde. Er komen meer bezoekers dan verwacht, ook van ver buiten de regio Amsterdam. Door het hoge aantal bezoekers bij het inleverpunt ontstaan er soms onveilige situaties. Er worden bijvoorbeeld bedreigingen en intimiderende opmerkingen gemaakt tegen personeel. Ook veroorzaken parkerende auto’s aan de Aziëhavenweg onveilige situaties op de openbare weg.

Om de actie beheersbaar te houden verlaagt AEB daarom per 23 september de inleverpremie van € 10,- naar € 5,-. Daarbij geldt ook nog steeds een maximum van 5 cilinders per persoon per dag. AEB hoopt dat het aantal bezoekers van buiten de regio Amsterdam daarmee afneemt. Dat leidt tot meer veiligheid. AEB roept mensen die niet in de regio Amsterdam wonen op om hun lege cilinders bij een afvalpunt of milieustraat in hun eigen gemeente in te leveren. AEB neemt ook geen cilinders in van bedrijven. Zij kunnen hun cilinders ook inleveren bij een afvalpunt in hun gemeente.

Gerelateerde artikelen