Nieuws

Over AEB
26 augustus 2014

AEB sluit lastig eerste halfjaar 2014 af

AEB sluit lastig eerste halfjaar 2014 af

AEB Amsterdam heeft haar eerste halfjaar 2014 onder lastige omstandigheden afgesloten. Door operationele problemen en tegenvallende marktomstandigheden is het verwachte jaarresultaat € 12 miljoen lager dan voorzien in 2013. Het resultaat voor 2014 zal naar verwachting hierdoor uitkomen op € 7 miljoen.

 

Extra onderhoud was nodig bij twee turbines van de AEC ( Afval Energie Centrale uit 1993). Dit leidde tot een lagere elektriciteitsproductie. De HRC (Hoogrendement Centrale uit 2007) daarentegen heeft boven verwachting gepresteerd. Daarnaast staan de prijzen van elektriciteit en teruggewonnen metalen structureel flink onder druk. Dit had een negatief effect op het halfjaarresultaat. De zachte winter zorgde tevens voor minder warmte levering.

 

In de eerste helft van 2014 zijn een aantal belangrijke successen behaald. Zo is de levering van afval tot en met 2015 gewaarborgd. Ook zijn de gesprekken met de partnergemeenten over verlenging van de contracten tot en met 2022 succesvol afgerond. En er is een toename van de nuttige toepassing van bodemassen. Deze worden nu onder andere gebruikt als ondergrond voor de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp.

 

AEB zet op dit moment fundamentele stappen in de verduurzaming van de afvalketen. Daartoe intensiveert AEB de samenwerking met de gemeente Amsterdam en partnergemeenten om te komen tot meer recycling en nog duurzamere verwerking van het Amsterdamse restafval. 

 

Persbericht halfjaarcijfers AEB Amsterdam

Gerelateerde artikelen