Nieuws

Duurzaam
20 september 2021

AEB helpt mee met World Clean Up Day

AEB helpt mee met World Clean Up Day

Medewerkers van AEB hebben op vrijdag 17 september meegeholpen met World Clean Up Day. Een groot deel van de ochtend waren langs wegen en fietspaden rondom het AEB-terrein verschillende groepen afvalprikkers aan het werk. Zij ruimden zwerfafval op uit de openbare gebieden rondom de installaties van AEB. De opbrengst: talloze vuilniszakken met platgereden blikjes, snoepwikkels, plastic verpakkingen en koffiebekers. AEB sorteert al het verzamelde zwerfafval in de sorteerlijn, waar bruikbare materialen eruit worden gehaald voor recycling.

World Clean Up Day is een internationale dag waarop verenigingen, bedrijven en scholen uit 180 landen meehelpen om zwerfafval op te ruimen en in kaart te brengen. Dat is nodig, want er belandt wereldwijd nog steeds een enorme hoeveelheid afval in het milieu. Een aanzienlijk deel daarvan zijn plastics en die komen uiteindelijk via rivieren in de oceanen. Inzicht in waar het afval precies vandaan komt en wat voor materialen het betreft is van groot belang om goede oplossingen te vinden.

AEB draagt bij aan recycling van afval door plastics, papier en metalen zoveel mogelijk terug te winnen uit restafval. Wat overblijft wordt verbrand en daarmee wordt energie opgewekt voor huizen en bedrijven.

Gerelateerde artikelen