Nieuws

Duurzaam
17 maart 2021

AEB ondersteunt Global Recycling Day

AEB ondersteunt Global Recycling Day

Op 18 maart is het Global Recycling Day. Een dag waarop we extra stilstaan bij recycling als belangrijk onderdeel in de overgang naar een circulaire economie. Met goede recycling van afvalstoffen kunnen we het verbruik van grondstoffen terugdringen.

De nascheidingsinstallatie van AEB haalt zoveel mogelijk grondstoffen uit afval, zo’n 30.000 ton per jaar. Kunststoffen bijvoorbeeld, maar ook papier en metaal. Die worden opgewerkt en daarmee kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt.

Maar juist ook kleine bijdragen zijn belangrijk. Afval in de juiste container doen, of spullen naar een inleverpunt brengen in je gemeente. Alle beetjes helpen, zo zorgen we met elkaar voor een schone samenleving.

Ken je iemand die kampioen recycling is? Nomineer hem of haar als recycling hero op globalrecyclingday.com!