Over AEB Amsterdam

Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn een Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf. Onze taak is om zo duurzaam en schoon mogelijk energie te maken van afval. Bij AEB werken we met ruim 350 medewerkers aan de verwerking van restafval van gemeenten en bedrijven. Uit het afval worden zoveel mogelijk waardevolle materialen gehaald. Wat overblijft verbranden wij efficiënt en daarmee leveren we elektriciteit en warmte voor steeds meer huishoudens en bedrijven.

We zien in de toekomst een veranderende stroom van restafval. Afval dat, ontdaan van zoveel mogelijk grondstoffen, nog het hoogste rendement oplevert bij verbranding. Bij het verbranden zien we kansen voor het hergebruiken of opslaan van de vrijgekomen CO2.

Hoe werken we?

Om in onze opdracht te slagen werken we samen met partners continu aan een zo efficiënt mogelijk proces om afvalstromen te verwerken en energie tot optimale waarde te laten komen. Wij zoeken altijd naar betere en duurzamere manieren om het afval te verwerken en energie op te wekken.

Onze samenleving staat voor de uitdaging slimmer en verantwoord om te gaan met grondstoffen. Dat betekent dat we efficiënter om moeten gaan met afval om grondstoffen maximaal terug te winnen. Zo wordt bijvoorbeeld de rook die vrijkomt bij de verbranding gewassen met onze rookwassingsinstallatie. Daarbij wordt gips teruggewonnen, dit kan worden opgewerkt tot nieuwe gipsplaten voor bijvoorbeeld toepassingen in de bouw.

Onze scheidingsinstallatie

Met de scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval draagt AEB bij aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Het scheiden van afval zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen kunnen worden gerecycled. Dat betekent winst voor het milieu: het delven van nieuwe, ruwe grondstoffen wordt immers voorkomen.

Om dit te bereiken halen we zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval dat wij verwerken. In combinatie met het thuis scheiden van materialen zoals glas, textiel en papier, zorgt onze installatie ervoor dat we samen het maximale uit het huishoudelijk afval halen.

Zelfverzekerd

We zijn duidelijk over onze passie voor duurzame afvalverwerking.

We hebben vertrouwen in onze aanpak en de manier waarop we willen samenwerken aan duurzame afvalverwerking. We maken helder wat we verwachten, zowel naar onze eigen collega’s als naar klanten en leveranciers. We zijn aanwezig en zichtbaar.

Bevlogen

We weten waar we naar toe willen en zijn koersvast in ons voornemen

We hebben een heldere visie op duurzame afvalverwerking en dragen deze graag uit. We zijn transparant in onze doelen en de manier waarop we deze willen realiseren. We zijn realistisch en werken graag samen met onze partners.

Betrouwbaar

We maken afspraken met onze klanten en houden ons hieraan.

Als betrouwbare partij maken we afspraken over hoe en wanneer we samenwerken. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Klanten krijgen binnen 24 uur een reactie op een vraag of klacht.

Gedisciplineerd

We werken veilig en met focus en met heldere verwachtingen.

We handelen duidelijk en voorspelbaar en we houden de ogen op de bal. We komen onze afspraken na en houden vol als het even tegenzit. Aan veiligheid doen we geen concessies.