AEB opnieuw in de verkoop

Wim van Lieshout

Geachte relatie,

AEB Amsterdam gaat opnieuw in de verkoop, een weloverwogen besluit op een mooi moment, want AEB heeft een intensief jaar achter de rug. Zo ging de voorgenomen verkoop aan branchegenoot AVR niet door. En in mei zorgde een brand ervoor dat onze HRC wekenlang niet kon draaien.

Gelukkig bracht 2023 ook veel goeds. We zijn verheugd te melden dat de gemeente Amsterdam haar voornemen heeft herzien om de scheidingsinstallatie los te koppelen van ons bedrijf. Deze koerswijziging komt op een cruciaal moment, aangezien de toekomst steeds meer draait om het nauwkeurig scheiden van afvalstromen. Onze recent aangenomen strategie voor de komende jaren, geeft al ambitieus richting aan deze volgende stap op weg van afval naar grondstof.

Verder hebben we weer vooruitgang geboekt in de status en het beheer van onze installaties. 2023 was ook het jaar waarin we te maken kregen met ontploffende lachgascilinders. We moeten dit enorme probleem grondig aanpakken, ook daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Voor nu wens ik u alvast hele fijne feestdagen toe en een gezond 2024.

Met vriendelijke groet,

 

Wim van Lieshout

Nieuwe strategie AEB: maximale waarde uit afval

AEB heeft een nieuwe visie en strategie voor de komende jaren. Veel klanten en relaties hebben daaraan bijgedragen. De nieuwe strategie bestaat uit drie pijlers: 1) Onder meer veranderingen in de markt, nu en in de toekomst maken het mogelijk om meer grondstoffen uit afval te halen. 2) Daarnaast willen we blijven werken aan een stabiele afvalverbranding met een zo laag mogelijke milieubelasting. 3) Tenslotte willen we de waarde uit de energie die we opwekken verder blijven verhogen. Ook daarvoor ontwikkelen we allerlei initiatieven. Tegelijkertijd moet het veiligheidsniveau natuurlijk op orde blijven. En moeten we een stabiele organisatie zijn voor medewerkers, zodat kennis en expertise behouden blijven.

  

Afval met lachgascilinders is niet meer toegestaan bij AEB

AEB heeft, net als andere afvalverwerkers in Nederland te maken met de gevolgen van ontploffende lachgascilinders in de ovens. Deze komen sinds 1 januari 2023 veel vaker voor in het afval als gevolg van strengere wetgeving. Om de kosten en veiligheidsrisico’s te verminderen zijn al verschillende maatregelen genomen. Er is bijvoorbeeld een inleverpunt geopend waar inmiddels meer dan 35.000 lege lachgascilinders zijn ingenomen. Toch is het probleem nog niet voldoende opgelost. Daarom gaat AEB afvalstromen met een hoog risico op de aanwezigheid van lachgascilinders vooraf inspecteren. Dat gebeurt voorlopig op de inspectielocatie aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam. Klanten kunnen ook zelf zorgen dat er geen lachgascilinders in het afval zitten voordat ze het naar AEB brengen. Zitten er bij inspectie toch lachgascilinders in? Dan zal AEB dat afval niet langer verwerken. Zo wil AEB de situatie weer beheersbaar maken, de schade terugdringen en de werkomstandigheden veiliger maken.

AEB begin 2024 opnieuw in de verkoop

De gemeente start een nieuw proces om AEB te verkopen. De eerste poging strandde eerder dit jaar bij de Autoriteit Consument en Markt. Groot verschil met een eerdere aankondiging is dat de scheidingsinstallatie toch in de verkoop wordt meegenomen. In eerste instantie was het voornemen om de scheidingsinstallatie buiten de verkoop te houden. Daarvoor zou echter een nieuwe stikstofvergunning noodzakelijk zijn. Onder meer de beperkte stikstofruimte maakte de kans op zo’n vergunning erg klein. Daarom wordt AEB verkocht met de scheidingsinstallatie. AEB is daarmee erg verheugd, want de scheidingsinstallatie is integraal onderdeel van AEB en stelt ons in staat de toekomst van AEB in een circulaire economie waar te maken. Het verkoopproces zal waarschijnlijk begin 2024 van start gaan.