Samenwerken in een dynamische omgeving

Wim van Lieshout

Geachte relatie,

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Daarom is AEB Amsterdam in september een actie gestart om lege lachgascilinders in te nemen tegen betaling van een inleverpremie van tien euro contant. We konden niet anders, want sinds het verbod op lachgas nam het aantal ontploffingen in onze verbrandingsinstallaties zorgwekkend toe. Met als gevolg: het veelvuldig stilleggen van verbrandingslijnen, extra reparaties en aanzienlijke gevaren voor onze medewerkers. Het goede nieuws is dat het inleverpunt een groot succes is. Een sterke casus voor de herinvoering van iets van een statiegeldsysteem.

Het laat zien dat onze branche sterk in beweging is en dat afvalverwerkers moeten samenwerken. Dat laat de brand vorige week bij onze collega AVR eens te meer zien. Ook daarin zullen we samen met elkaar moeten optrekken om onze gezamenlijke opdracht te kunnen vervullen: zorgen voor een efficiënte en continue afvalverwerking in Nederland. Dat is van groot maatschappelijk belang en AEB zal daar haar steentje aan bijdragen.

Met vriendelijke groet,

 

Wim van Lieshout

 

Inleverpunt lachgascilinders groot succes

Op 14 september opende AEB een inleverpunt voor lege lachgascilinders op het terrein aan de Aziëhavenweg in Amsterdam. Het doel van deze actie was om lege lachgascilinders uit Amsterdam en omgeving uit de verbrandingsovens te houden, waar het zorgt voor veel schade en veiligheidsrisico’s. Mensen kregen aanvankelijk een inleverpremie van €10,-. Vanaf dag 1 is de actie een groot succes. Na vijf dagen waren er al meer dan 1.500 lege lachgascilinders ingeleverd. Er kwamen ook veel geïnteresseerden uit andere delen van het land. Dat leidde soms tot onveilige situaties. Daarom is de inleverpremie verlaagd naar €5,-. AEB laat met de actie zien hoe groot het lachgasprobleem is voor afvalverwerkers en hoopt dat er snel een structurele oplossing komt uit Den Haag.

 

  

AEB blijft afval VAB-gemeenten verwerken

De komende jaren zal AEB Amsterdam het huishoudelijk restafval van de VAB-gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Hillegom blijven verwerken. AEB Amsterdam is blij de komende jaren de dienstverlening voor deze gemeenten uit te kunnen voeren.  De gemeenten, verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling VAB, zochten een transporteur en verwerker voor hun fijn huishoudelijk restafval. Daarom is deze zomer een aanbesteding gestart en daarin heeft AEB Amsterdam het meest concurrerende aanbod gedaan. Het gaat om de verwerking van 30.000 ton fijn huishoudelijk restafval per jaar. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2024 en lopen minimaal tot en met 2027. AEB Amsterdam zet zich ook voor deze gemeenten in om zo duurzaam en schoon mogelijk energie te maken van afval. AEB verwerkt het restafval op een hoogwaardige manier en zet het om in energie en warmte. AEB werkt daarnaast aan de mogelijkheid om vrijgekomen CO2 af te vangen en om reststoffen na verbranding opnieuw in te kunnen zetten.

 

AEB ruimt op tijdens World Cleanup Day

Medewerkers van AEB hebben op 15 september weer meegeholpen met de jaarlijkse World Cleanup Day. Zij ruimden zwerfafval op uit de openbare gebieden rondom de installaties van AEB. Langs wegen en fietspaden waren verschillende groepen afvalprikkers aan het werk. De opbrengst: volle vuilniszakken met platgereden blikjes, snoepwikkels, plastic verpakkingen en koffiebekers, luiers en nog veel meer.

World Cleanup Day is een internationale dag waarop verenigingen, bedrijven en scholen uit 180 landen meehelpen om zwerfafval op te ruimen en in kaart te brengen. Dat is nodig, want er belandt wereldwijd nog steeds een enorme hoeveelheid afval in het milieu. Een aanzienlijk deel daarvan zijn plastics en die komen uiteindelijk via rivieren in de oceanen. Inzicht in waar het afval precies vandaan komt en wat voor materialen het betreft is van groot belang om goede oplossingen te vinden.