Nieuw en vertrouwd

Michel Frequin

Geachte relatie,

Alles is nieuw en toch zo vertrouwd. Zo voelt het voor mij sinds ik op 1 juli aangetreden ben als nieuwe directeur van AEB Amsterdam.

AEB is altijd onderdeel geweest van mijn professionele leven. Hier ben ik begonnen, in 1989, op de bouwplaats. Inmiddels zit ik al 30 jaar in de afvalwereld en volg sinds enkele jaren dit bedrijf als commissaris.

Vanuit die toezichtrol heb ik gezien hoe AEB steeds meer in control kwam. We staan er goed voor en daarin hebben mijn voorgangers Paul Dirix en Michel Frequin een fantastische rol gespeeld.

Dit voorjaar wees de Autoriteit Consument en Markt de overname af door AVR. Een domper, maar het zegt iets over de state of mind van AEB dat we meteen de bakens konden verzetten. In de wandelgangen proef ik de sfeer van: kom maar op!

Zo stap ik gelukkig op een rijdende trein. Ik ga dit doen tot er uit het overnameproces een nieuwe aandeelhouder komt. In de tussentijd hoop ik spoedig (hernieuwd) kennis te maken met u als klant, toeleverancier of partner. Ook dat voelt nieuw en toch vertrouwd. 

Met vriendelijke groet,

Wim van Lieshout

Italiaanse delegatie bij AEB

De samenwerking met afvalinzamelaar AMA uit Rome is veel in het nieuws geweest. Er zijn vragen en ophef over in de samenleving, daar heeft AEB begrip voor. Tegelijkertijd zijn we van mening dat op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan een verantwoorde manier van afval verwerken. We zijn daarin ook gesteund door extern onderzoek door CE Delft.

Begin mei kwamen de directie en het management van AMA naar AEB om met eigen ogen het lossen van de trein met afval te inspecteren. AEB heeft hen daarnaast ook uitgenodigd om kennis te delen over circulariteit, afvalscheiding, inzameling en techniek. De Italiaanse gasten vonden met name de methodiek achter onze scheidingsinstallatie bijzonder interessant.

Na een uitgebreide rondleiding bij AEB werd de groep op uitnodiging van Port of Amsterdam uitgenodigd voor een ‘circulaire rondvaart’, waarbij vanaf het water diverse nieuwe en bestaande circulaire projecten en bedrijven werden getoond en besproken. Deze dag leidde tot goede gesprekken en nieuwe inzichten en ideeën en initiatieven voor samenwerking. Daarmee kan AMA Rome helpen veranderen van een stad met afvalproblemen naar een stad met afvalkansen.

  

Aanpak overlast als gevolg van lachgascilinders

AEB en andere afvalverwerkers in Nederland hebben sinds begin dit jaar veel last van ontploffende lachgascilinders in de verbrandingsovens. De lachgascilinders zitten in huishoudelijk restafval, maar ook bijvoorbeeld in afvalstromen uit de openbare ruimte. De explosies zorgen voor schade en verstoringen in de installaties met hoge kosten en onveilige situaties tot gevolg. Er wordt hard gewerkt aan maatregelen om te voorkomen dat lachgascilinders in de ovens of in de scheidingsinstallatie terecht komen. Tegelijkertijd is het natuurlijk het beste om het probleem bij de bron aan te pakken. Daarom werken we samen met klanten, andere afvalverwerkers en de overheid om het aantal lachgascilinders drastisch terug te dringen. We zijn daarover breed in gesprek, want we hebben ieders hulp er hard bij nodig.

AEB verbonden aan Zeehavendagen

Op zaterdag 24 juni organiseerden we drie rondleidingen voor het publiek en dat bleek een groot succes. De interesse in ons bedrijf was overweldigend en de kaartjes na uitgifte gelijk uitverkocht. Daarnaast waren wij van 22 tot 25 juni ook te bezoeken bij Havenexperience De Terminal. Dat is een terugkerend evenement voor jong en oud waar bezoekers kennis kunnen maken met de haven. Er is ook een mini banen-, stage- én opleidingenmarkt. Tijdens deze dagen wordt er meer verteld over de verschillende beroepen, stageplekken en openstaande vacatures binnen AEB. We hopen goede medewerkers en/of stagiaires te kunnen werven via de scholen en andere werkgerelateerde instanties die meedoen. Bijvoorbeeld studenten van de HvA en VMBO, maar ook middelbare scholieren en zij-instromers. Een mooi evenement voor iedereen met interesse in de haven en wij hebben ons daarom voor de komende drie jaar aan de Zeehavendagen verbonden.