AEB klaar voor het nieuwe jaar

Beste relatie,

De feestdagen van 2022 staan weer voor de deur. Voor iedereen is het een spannende tijd. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een onstuimige energiemarkt. Nu de winter voor de deur staat, is de vraag hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen. De markt biedt AEB ook de nodige uitdagingen. Chemicaliën die we gebruiken bij processen zijn duur of moeilijk te verkrijgen door uitval bij leveranciers. Ondertussen blijven onze installaties een vitale publieke functie vervullen bij het verwerken van afval en het terugwinnen van duurzame energie.

Ondertussen wacht AEB op het groene licht voor de overname door AVR. De ACM moet hiervoor toestemming geven. Zodra die er is, krijgt AEB een aandeelhouder met kennis van de markt en een lange-termijnvisie op duurzame afvalverwerking.

Voor mijzelf breekt het moment aan om verder te trekken. Medio januari verlaat ik AEB om leiding te gaan geven aan de Port of Moerdijk. Ik doe dat in de wetenschap dat AEB er goed voorstaat en een uiterst kansrijke toekomst tegemoet gaat. We nemen vast nog afscheid, maar van deze plaats wil ik u alvast danken voor de fijne samenwerking in de achterliggende jaren.

Met vriendelijke groet,

Paul Dirix

Klachtenprocedure voor klanten

Elke dag werken ruim 300 AEB’ers aan het scheiden en verwerken van afval voor onze partners. Dat gaat meestal goed, maar soms laten we een steekje vallen. Als een factuur bijvoorbeeld niet klopt of wanneer we tijdelijk slechter bereikbaar zijn geweest. Het is belangrijk om ons dat te laten weten, zodat we dat kunnen verbeteren. Daarvoor is een klachtenprocedure gemaakt. Is er iets mis met onze dienstverlening? Stuur dan een e-mail naar klachten@aebamsterdam.nl. We proberen deze dan zo snel mogelijk op te lossen.

  

Contractorspagina live

AEB wil veiligheid naar een nog hoger niveau tillen. Niet alleen voor de werknemers binnen AEB, maar ook voor onze externen. Daarom is er in september een contractorspagina op de website van AEB gelanceerd.

Eenmaal ingelogd, vind je onze veiligheidsthema's, -regels en procedures in zowel Nederlands, Engels als Duits.

Sinds de lancering is de pagina inmiddels al meer dan 450 keer bezocht. Met 10 tot 20 contractors die dagelijks bij AEB werken, alsook diverse revisiepartijen, kunnen we concluderen dat het een succes is. We zullen de pagina steeds verder uitbreiden, want verhoging van de veiligheid is een belangrijke en noodzakelijke investering.

 

CO2-opslag door AEB stap dichterbij

AEB Amsterdam zet een belangrijke stap bij de realisatie van afvang en ondergrondse opslag van CO2. De subsidieaanvraag die AEB had ingediend om dit project mede mogelijk te maken, is goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De CO2, die met een afvanginstallatie uit de rookgassen van AEB gehaald wordt, zal via pijpleidingen getransporteerd worden naar de Noordzee. Daar zal het broeikasgas opgeslagen worden in een leeg gasveld. Op deze manier zal jaarlijks 480 kiloton CO2-emissie vermeden worden, vergelijkbaar met de directe jaarlijkse uitstoot van 60 duizend gezinnen of 145.000 auto’s. 

De installatie moet begin 2028 operationeel zijn. Vanaf dat moment ontvangt AEB een vergoeding voor vermeden CO2-uitstoot die kan oplopen tot maximaal 80 miljoen euro per jaar. De terugdringing van CO2-uitstoot, die AEB met het project denkt te realiseren, komt overeen met een kleine tien procent van de totale uitstoot van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft als doelstelling 60% CO2-reductie in 2030.  Dankzij deze investering kan AEB zich verder gereedmaken voor de toekomst.