AEB kijkt naar voren

Beste relatie,

De zomervakantie ligt weer achter ons en daarmee richten we de blik op het eind van het jaar. Het is met de warme zomer in herinnering moeilijk voor te stellen, maar met de herfst voor de deur en de winter in het vooruitzicht moeten we ons opmaken om zuinig om te gaan met aardgas. Het onderstreept het belang van een diverse mix aan energiebronnen voor huishoudens en bedrijven, een mix waarin AEB als regionale energieleverancier een belangrijke rol speelt. 

In deze nieuwsbrief leest u onder meer over onze gestegen klanttevredenheid, over gemeenten die hebben gekozen voor afvalverwerking bij AEB en over AEB’ers die de openbare ruimte rondom het AEB-terrein helpen opruimen.

Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van de verkoop van AEB. De Autoriteit Consument en Markt buigt zich momenteel over de vergunningsaanvraag voor de overname. Dat is goed gebruik bij dergelijke verkoopprocessen en we wachten de uitkomsten daarvan met vertrouwen af.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Dirix

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek AEB

In juni van dit jaar heeft onderzoeksbureau Integron een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten van AEB. De resultaten zijn erg positief: klanten geven ons gemiddeld een 7,5. Dat is bijna een half punt hoger dan bij de vorige meting in 2020. Die stijging vindt plaats op alle onderdelen zoals facturatie, sales en dienstverlening en dat is een teken dat we de afgelopen twee jaar flinke stappen hebben gemaakt in onze prestaties. Uit het onderzoek blijkt dat we ook nog een aantal zaken kunnen verbeteren. Vooral de wachttijden aan de poort en de klachtenafhandeling worden veel genoemd. Hier gaan we de komende tijd werk van maken.

  

Gemeenten kiezen voor AEB

We zijn trots dat deze gemeenten Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede en Uithoorn ervoor hebben gekozen om hun huishoudelijk afval ook de komende jaren door AEB te laten verwerken. AEB kwam na een aanbestedingsprocedure als gunstigste optie voor deze partijen uit de bus. Vanzelfsprekend zijn we daar erg blij mee en we gaan ons uiterste best doen om dit waar te maken. We verwerken de reststromen zo duurzaam mogelijk en halen zoveel mogelijk energie uit wat er overblijft.

AEB’ers in actie tijdens World Clean Up Day

Op 17 september was het World Clean Up Day. Ook dit jaar deden hier weer AEB’ers aan mee. Langs wegen en fietspaden rondom de installaties van AEB waren verschillende groepen afvalprikkers aan het werk. De opbrengst: talloze vuilniszakken met platgereden blikjes, snoepwikkels en plastic verpakkingen. AEB sorteert al het verzamelde zwerfafval in de sorteerlijn, waar bruikbare materialen eruit worden gehaald voor recycling. World Clean Up Day is een internationale dag waarop verenigingen, bedrijven en scholen uit 180 landen meehelpen om zwerfafval op te ruimen en in kaart te brengen. Dat is nodig, want een aanzienlijk deel daarvan zijn plastics en die komen uiteindelijk via rivieren in de oceanen. Inzicht in waar het afval precies vandaan komt en wat voor materialen het betreft is van groot belang om goede oplossingen te vinden.

AEB presenteert aan Amsterdamse containeradoptanten

Elk jaar zet de gemeente Amsterdam haar containeradoptanten in het zonnetje. Dat zijn vrijwilligers die in hun buurt zorg dragen voor een afvalcontainer. Dat zijn er in Amsterdam zo’n 2.500. Zij doen belangrijk werk, want zij zorgen dat ‘hun’ container schoon is en spreken bewoners aan als die de container niet op de juiste wijze gebruiken.

Dit keer werden de containeradoptanten uitgenodigd voor een bezoek aan Forteiland Pampus. AEB-collega Edward Iemenschot kreeg daar de gelegenheid om te vertellen wat er bij AEB gebeurt met het Amsterdams restafval. De belangstelling voor zijn verhaal was groot, omdat de meesten niet wisten hoe nascheiding van afval precies in z’n werk gaat en wat het oplevert aan grondstoffen en energie. De containeradoptanten waren erg geïnteresseerd in de manier waarop AEB restafval verwerkt.