AEB op koers

Beste relatie,

Deze zomer traden rivieren in Duitsland, België en Limburg buiten de oevers. Met grote gevolgen van dien. Wat de wateroverlast maar weer eens bewijst, is dat we ons systeem echt moeten veranderen. Energietransitie, circulaire economie en minder afval - we zullen er als samenleving allemaal aan moeten trekken. 

AEB levert haar bijdrage. We halen zoveel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval zodat we zo min mogelijk hoeven te verbranden. Wat we verbranden zetten we om in duurzame warmte en stroom. Onze scheidingsinstallatie haalt steeds meer bruikbare reststromen uit het afval. Dat wekt vertrouwen. Niet voor niets schakelen steeds meer gemeenten over op nascheiding. 

Deze inspanningen verrichten we tegen de achtergrond van het verkoopproces. Dat doen we in volstrekte vertrouwelijkheid, maar vraagt veel van onze aandacht. In de tussentijd kunt u erop rekenen dat onze dienstverlening op volle kracht doorgaat - net als onze inzet voor een duurzaam systeem.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Dirix

AEB verwerkt Duits overstromingsafval

In juli van dit jaar zijn verschillende Europese landen getroffen door grote overstromingen. Eén van de gevolgen daarvan was een ongekende materiële schade. Na verloop van tijd is ook duidelijk geworden dat deze schade een enorme hoeveelheid afval tot gevolg heeft gehad. Meubels, textiel, bouwmaterialen, onderdelen van auto’s en huizen, maar ook kleding en persoonlijke bezittingen zijn door het water meegevoerd. Er liggen inmiddels honderdduizenden tonnen van dit afval opgeslagen op tijdelijke terreinen in de overstromingsgebieden.

Vanwege deze enorme hoeveelheid is een tijdelijk tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan en springen andere afvalverwerkers bij. Op korte termijn start bij AEB de verwerking van ongeveer 20.000 ton overstromingsafval uit de regio Euskirchen in de Duitse deelstaat Nordrein-Westfalen. Het gaat om grof gesorteerd afval dat goed verwerkt kan worden in de installaties in Amsterdam. 

  

Aandacht voor de scheidingsinstallatie

De scheidingsinstallatie van AEB trekt veel bekijks. RTL Nieuws, Afvalonline, EditieNL, AT5 en Het Parool bezochten de scheidingsinstallatie (SI), die het huisvuil uit Amsterdam en 13 omliggende gemeenten scheidt, sorteert en recyclet. Sinds 1 januari hoeven Amsterdammers hun plastic afval niet meer apart in te zamelen. Drinkpakken, plastic verpakkingen en blikjes hoeven niet meer thuis gescheiden te worden, maar mogen gewoon één zak bij het huishoudelijk afval. 

De SI werd in 2017 in gebruik genomen. Nadat AEB in 2020 het beheer en onderhoud in eigen hand nam, zijn de kinderziekten achter de rug. Inmiddels zijn er twee productielijnen, is er extra zeefcapaciteit bijgekomen en zijn de infrarood-scanners geoptimaliseerd. Daarom wordt er meer gerecycled dan voorheen - en wat gerecycled wordt is schoner. AEB zet zich in om het scheidingsrendement op plastics, metalen en drankverpakkingen (PMD) verder te verhogen en ziet kansen voor recycling van na-gescheiden papier. Het bedrijf verwacht dat de markten hiervoor in de toekomst zullen groeien.

AEB helpt mee met World Clean Up Day

Medewerkers van AEB hebben op 17 september meegeholpen met World Clean Up Day. Zij ruimden zwerfafval op uit de openbare gebieden rondom de installaties van AEB. Langs wegen en fietspaden waren verschillende groepen afvalprikkers aan het werk. De opbrengst: talloze vuilniszakken met platgereden blikjes, snoepwikkels, plastic verpakkingen en koffiebekers. AEB sorteert al het verzamelde zwerfafval in de sorteerlijn, waar bruikbare materialen eruit worden gehaald voor recycling.

World Clean Up Day is een internationale dag waarop verenigingen, bedrijven en scholen uit 180 landen meehelpen om zwerfafval op te ruimen en in kaart te brengen. Dat is nodig, want er belandt wereldwijd nog steeds een enorme hoeveelheid afval in het milieu. Een aanzienlijk deel daarvan zijn plastics en die komen uiteindelijk via rivieren in de oceanen. Inzicht in waar het afval precies vandaan komt en wat voor materialen het betreft is van groot belang om goede oplossingen te vinden.