Verkoop van AEB is gestart

Beste relatie,

AEB staat sinds eind april officieel in de verkoop. De start van het verkoopproces markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van ons bedrijf. AEB heeft een turbulente periode achter de rug en staat er nu financieel en operationeel solide voor.

Dat is ook te zien aan de successen die AEB de afgelopen weken heeft geboekt. Zo bereikte AEB een akkoord met het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, over de verwerking van het in 2019 omgeleid slib en besloot de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in begin april dat het verscherpt toezicht op AEB opgeheven kon worden. Met name dat laatste is een resultaat waar AEB trots op is, u leest er in deze nieuwsupdate meer over. Dankzij de inzet van onze collega’s is AEB nu echt klaar voor een nieuwe stap, de verkoop.

De marktomstandigheden bieden goede perspectieven op een succesvolle verkoop aan een nieuwe aandeelhouder, die zich voor langere tijd aan AEB verbindt. Het verkoopproces zal naar verwachting doorlopen tot in de tweede helft van het jaar.

Wij vertrouwen erop dat de overgang naar een nieuwe eigenaar geen invloed heeft op onze relatie en op onze dienstverlening. Mocht u meer willen weten over het verkoopproces, dan vindt u via deze link het persbericht van de Gemeente Amsterdam.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Dirix

CEO AEB Amsterdam

AEB en Sympower werken samen aan efficiëntere energietoepassing

Nederland staat voor de grote uitdaging om de CO2-uitstoot in 2050 drastisch terug te brengen. De omslag naar duurzame bronnen van energie is daarom in volle gang. Een van de grote uitdagingen is de betrouwbaarheid en stabiliteit van het energienetwerk. AEB en cleantechbedrijf Sympower werken daarom samen op een slim energieplatform dat draait op kunstmatige intelligentie (AI) en werkt met een nieuwe applicatie: HeatFlex.ai. Het platform verbindt producenten (zoals AEB), opslagmogelijkheden en gebruikers van elektriciteit, warmte en stoom. Door data te combineren en AI-voorspellingstechnieken te gebruiken kan HeatFlex.ai bepalen wat de meest efficiënte en duurzame energiedistributie is. Daardoor kan opgewekte energie op de meest efficiënte wijze worden ingezet of bijvoorbeeld worden opgeslagen als dat op dat moment het slimst is. De eerste resultaten worden eind dit jaar verwacht wanneer er een pilotversie van HeatFlex.ai draait bij AEB.

  

Omgevingsdienst heft verscherpt toezicht op

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het verscherpt toezicht op AEB dat in februari 2018 werd ingesteld, opgeheven. OD NZKG concludeert dat de basis bij AEB op hoofdlijnen in orde is én dat er vertrouwen is dat AEB de ingezette weg voortzet. Er is voor OD NZKG daarom geen aanleiding meer om het verscherpt toezicht in stand te houden.

CEO Paul Dirix: "Er is door heel veel mensen heel hard gewerkt. Ik ben blij dat dat werk ook gezien wordt door de Omgevingsdienst. We zullen op deze basis verder bouwen en blijven ons de komende tijd inzetten om AEB nog veiliger te maken en het bedrijf verder te verbeteren. AEB is klaar voor verkoop en kan met een geschikte nieuwe eigenaar weer 'top of class' worden."

Plan afvalritten eenvoudig in met EBA

Het vervoeren van afval gaat in veel gevallen nog met een papieren begeleidingsbrief. Dat is foutgevoelig en soms omslachtig. Chauffeurs moeten vaak uitstappen en de papieren brief bij de weegbrug laten zien. Handmatige controle en invoer van de informatie kan daarnaast tot fouten leiden. Dat kan eenvoudiger met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA): digitale uitwisseling van dezelfde informatie die op de papieren versie staat. Dit bespaart veel tijd en kan hierdoor een flinke besparing opleveren.

Zodra een vrachtauto de weegbrug bij AEB afrijdt, ontvangt onze klant elektronisch bericht over het geleverde afval. Met één druk op de knop staat de juiste informatie in de juiste systemen. AEB werkt met het PieterBas-systeem en dit systeem ondersteunt de EBA. Daarom moedigt AEB klanten aan om te onderzoeken hoe u hiervan gebruik kunt maken. Interesse? Onze afdeling Planning helpt u graag verder.